Anasayfa / Genel Kültür / Üç Ayların Önemi ve Fazileti

Üç Ayların Önemi ve Fazileti

Üç Ayların Önemi ve Fazileti

üç-aylar Üç Ayların Önemi ve Fazileti

Allah biz müminler için rahmet, feyiz ve bereketi bol olan günler ve aylar halk etmiştir. Nasıl ki haftanın günleri arasında Cuma günü faziletli bir gün ise, Aylar arasında da üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır. Zira Recep ayı girince Hz Peygamberimiz (S.A.V.) Allah ‘ım Recep ve Şaban ’ı bize mübarek kıl Bizi Ramazan ’a ulaştır. diye dua ederlerdi.

Bu ayların Müslümanlarca diğer aylara göre üstün görülmesinin sebeplerinden birisi de Hz Peygamberimiz (S.A.V) ’in bu aylar hakkında verdiği haberlerdir. Hz Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz; Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır buyurmuştur.

Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir.

Hz. Peygamberimiz (S.A.V.)  ‘ den nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Recep Allah ’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah ’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah ’ın rızasını kazanmış olur. Allah ’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.

İmam Musa Kazım (A.S) Recep ayında Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur. Diye buyurmuştur.

RECEP AYI

Recep kelimesi herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi heybetinden dolayı ululamak ve tazim etmek manalarına gelir.

Cahiliye devrinde Araplar, putları için bu ayda kurban keserlerdi. Araplar arasında mukaddes bilinen Recep ayı, haram aylardan eşhurul-hurum) biridir. Şüphesiz Allah ’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Diğer üç haram ay ise, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ’dir. Recep ayı, birbirini takip eden bu üç aydan hemen sonra gelmediği ve yedinci sırada olduğu için Recebül ferd adı da verilmiştir.

ŞABAN AYI

Şaban ayının Araplar arasındaki eski adı Azil idi. Araplar, Şaban ayına şehrullahil muazzam, şehrul kerame ve şehrulkasir de derler. Şaban ayı şuhurü selase denilen üç ayların ikincisidir. Şaban ayının en önemli hususiyetlerinden birisi de, Berat gecesinin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Berat gecesi; meleklerin inmesi, duaların geri çevrilmeyip kabul olunması gibi daha birçok hususiyete haiz olduğu için, içerisinde bulunduğu Şaban ayını da değerli kılmıştır.

RAMAZAN AYI

Ramazan ayı; Kur’an ve oruç ayı olup, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de barındırmasıyla izzet ve şerefi bir kat daha artan, Peygamberimiz (S.A.V.) ’in Ümmetimin ayıdır diye vasfettiği, iyilik, tövbe, istiğfar ve sabır ayıdır.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------