Anasayfa / Genel Kültür / SOSYOLOJİ NEDİR?

SOSYOLOJİ NEDİR?

Sosyoloji, sosyal hayatın, sosyal değişimin ve insan davranışının toplumsal nedenleri ve sonuçlarının incelenmesidir. Sosyologlar, grupların, örgütlerin ve toplumların yapısını ve insanların bu bağlamlarda nasıl etkileştiklerini araştırır. Bütün insan davranışları toplumsal olduğu için, sosyolojinin konusu aileden, mafyaya kadar uzanır; organize suçtan dinsel kültlere; ırk, toplumsal cinsiyet ve sosyal sınıfın ortak bir kültürün ortak inançlarına ve çalışma sosyolojisinden spor sosyolojisine kadar.

Sosyoloji, dünyaya yeni fikirler üreterek ve eskiyi eleştiren çok farklı perspektifler sunar. Bu alan aynı zamanda sosyal hayatın neredeyse her yönüne uygulanabilecek bir dizi araştırma tekniği sunmaktadır: sokak suçu ve suçluluk, kurumsal küçülme, insanların duyguları, refahı veya eğitim reformunu nasıl ifade ettikleri, ailelerin nasıl farklılaştığı ve geliştiği, ya da barış ve savaş sorunları gibi. Sosyoloji, zamanımızın en zorlu konularına hitap ettiğinden, politikalar üretip programlar oluşturanlar tarafından potansiyel olarak giderek artan bir hızla genişleyen bir alandır. Sosyologlar sosyal eşitsizliği, davranış kalıplarını, sosyal değişim ve direniş güçlerini ve sosyal sistemlerin nasıl çalıştığını anlarlar. Sosyoloji, geniş bir yelpazede kariyer yolları için fırsatları genişleten heyecan verici bir disiplindir.

SOSYOLOG KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Sosyoloji SOSYOLOJİ NEDİR?

Bir sosyolog, insanların, kültürlerin, organizasyonların, sosyal kurumların ve insanların geliştirdiği süreçleri inceleyerek toplum ve sosyal davranışları yorumlayan kişidir. Çoğu sosyolog, araştırma organizasyonları, kolejler ve üniversiteler, bölgesel ve federal hükümet ve danışmanlık hizmeti veren firmalarda çalışmaktadır.

Sosyologlar genellikle şunları yapar:

 • Sosyal konularla ilgili teorileri test etmek için araştırma projeleri tasarlar.
 • Anketler, gözlemler, röportajlar ve diğer kaynaklar aracılığıyla veri toplar.
 • Verileri analiz eder ve sonuçları yorumlarlar.
 • Araştırma bulgularını detaylandıran raporları, makaleleri veya sunuları hazırlarlar.
 • Diğer sosyologlar veya sosyal bilimcilerle işbirliği yaparlar.
 • Araştırma bulguları ve sosyolojik konularda müşterilere, politika yapıcılara veya diğer gruplara danışmanlık yapar ve tavsiyelerde bulunurlar.

Sosyoloji SOSYOLOJİ NEDİR?

Sosyologlar, insanın sosyal yaşamlarını, faaliyetlerini, etkileşimlerini, süreçlerini ve örgütlerini daha geniş sosyal, politik ve ekonomik güçler bağlamında incelerler. Sosyal etkilerin farklı bireyleri ve grupları nasıl etkilediğini ve kurumların insanların hayatlarını nasıl etkilediğini incelerler.

Gruplar, kuruluşlar, kurumlar ve uluslararasındaki etkileşimi incelerler. Sosyal, dini, politik, ekonomik ve ticari organizasyonlarda faaliyetlere katılırlar. Ayrıca bu grupların kökenini ve büyümelerini ve etkileşimlerini izlerler.

Eğitimciler, milletvekilleri, yöneticiler ve sosyal hizmet uzmanları, sosyal sorunları çözmek ve kamu politikasını formüle etmek için sosyolojik araştırmaları kullanırlar. Sosyologlar, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sosyal konularda uzmanlaşırlar:

Sağlık, Suç, Eğitim, Irk ve Etnik İlişkiler, Aileler, Nüfus, Cinsiyet, Yoksulluk, Yaşlanma

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

5 Yorumlar

 1. Anladığım kadarıyla sosyologlar çevredeki olan biteni, insan davranışlarını, insanları gözlemler ve çevreye destek olmak gibi bir amaçları vardır.

 2. Ben sosyoloji okuyorum ve diyorum ki, sosyoloji her şeydir. İnsanın olduğu yerde sosyoloji bir nimettir.

 3. İnsanın anlamanın daha doğrusu toplumu anlamanın en önemli aracı sosyolojidir.

 4. Geleceğin meslekleri arasında ilk 10’a girebilir. Zira toplumlar giderek karmaşıklaşıyor ve sosyolojiye duyulan ihtiyaç buna oranla artıyor.

 5. Sosyoloji öyle bir bilimdir ki, toplum mühendisi dediğimiz adamların hepsi sosyologtur. Bu konuda ileri okuma yapmanızı öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------