Anasayfa / Moğollar Kimdir?

Moğollar Kimdir?

Moğollar Kimdir?

Doğu Asya’nın yerli kavimlerinden olan Moğollar, günümüzde halen Moğolistan’da yaşamaktadırlar.

Geçmişte, Asya kıtasının büyük bir kısmını ele geçirip topraklarını büyüttüler. Eski Moğol halkından memleketinden ayrılıp da bir daha geri dönemeyenler ve diğer milletler arasında benliğini kaybeden birçok göçmen Moğol topluluğu bulunmaktadır.

Moğollar, şuan sadece Moğolistan’da yaşamaktadırlar. Moğolistan, Rusya ile Çin arasında bir bölgede yer almaktadır. Kullandıkları dil, bir Altay dili olan Moğolcadır. Türkler ile dil ve biyolojik olarak akrabadırlar.

moğollar Moğollar Kimdir?

Moğolların Devlet Yönetimi

Moğol ülkelerinin yönetim şekli Cengiz Han tarafından teşkilatlandırılmış ve günümüzde halen Cengiz Han’ın kuralları ile Moğolistan yönetilmektedir. Moğollar kabileler halinde yaşar ve kabileye mensup her birey asker sayılmaktadır. Bu kabileler olağanüstü savaş durumlarında çadırları, hayvanları ve kadınları ile orduya seferber olurlardı.

Moğollar kendi silahlarını kendileri üretir ve idari bir kumanda teşkilatları yoktu.  Bunun sebebi ise işgal ettikleri ülkelerin tek bir noktadan kontrol edilemeyecek kadar büyük olmasından dolayı kaynaklanıyordu. Siyasi, idari ve Devlet töresinden habersiz olan Moğollar, bundan dolayı çok zor duruma düşmüşlerdi. Bu durumu o kadar küçümserlerdi ki, devlet memurları yok denecek kadar azdı.

Moğolistan’ın en büyük hükümdarı Cengiz Han’ın sorundan gelenler Çağatay Hanlığı, İlhanlılar, Altınordu, Şeybani Hanlığı ve Kırım Hanlığını kurdular. Fakat Cengiz Han’ın çocukları ve torunları tarafından kurulan devletler çok kısa süre varlıklarını sürdürebildiler.  Moğollar bu kısa sürede bile maalesef İslam alemine ve Müslümanlara çok büyük zararlar vermişlerdir.

13.Yüzyılda İslam Alimlerinin 600 sene emek vererek hazırladıkları birçok kitap, mimari eser, okul, kıymetli eşyalar ve rasathaneler Moğollar tarafından tahrip edilerek gelecek nesillere ulaştırılması engellenmiştir. Daha sonra Abbasi Halifeliğinin merkezi olan Bağdat’a 1257’de girdiler ve taş üstünde taş bırakmadılar. Hakimiyet alanları o kadar çok genişlemişti ki; Suriye, Doğu Akdeniz, Batı Anadolu ve Viyana’ya kadar tüm toprakları fethetmişlerdi.

14.Yüzyılın başlarında Orta ve Güneybatı Asya’da İslam ülkelerinde yaşan Moğollar arasında medenileşme başlamış ve ardından bir Moğol devleti olan İlhanlı Devletinin Hükümdarı Gazan Han’ın Müslüman olmasıyla birlikte çoğu Moğol komutan, vezir ve askerler de İslamiyet’e geçmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde ise Altın Orda devletinde Berke Han’da İslamiyet’i seçerek Müslüman olmuştur.

15.Yüzyılın son dönemlerine kadar hakimiyetini sürdüren Altın Orda devleti, Timurlular tarafından mağlup edilerek yıkılmıştır.

Günümüzde Moğollar Buda dininin Lamaizm mezhebine mensupturlar. Buda dininin alim ve din adamlarına ‘’lama’’ adı verilir. Burada din adamları doktorluk ve büyücülük de yapmaktadırlar. Moğolistan’da putperestlik, Hristiyanlık ve çok az sayıda İslamiyet dinine mensup olanlar bulunmaktadır.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Bebek ve Çocukları Eğlendiren Saç Kesim Hizmetleri

Stil sahibi olan anne ve babaların, çocuklarını da kendileri gibi yetiştirebilmeleri için en çok özen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------