Anasayfa / Genel Kültür / Milliyetçilik İlkesi Nedir Kısaca

Milliyetçilik İlkesi Nedir Kısaca

Milliyetçilik İlkesi Nedir Kısaca

Millet: İnsanlık tarihi içindeki zengin mirasa, birlikte yaşamak konusunda samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunması inancına dayanan gelişmiş bir toplumu ifade eder. Milliyetçilik ilkesinin dayanağı millettir. Milliyetçilik ise kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin mensup olduğu toplumu yüceltme isteğidir. Bir başka tanıma göre milli amaca ulaşmak için bir ülkü etrafında toplanmayı ifade etmektedir. Milliyetçiliğin doğal bir sonucu olan milli birlik ve beraberlik duygusu, aralarındaki farklılıklara rağmen millet bilinci etrafında bütün vatandaşları aynı hedefe yönlendirir. Anayasamızda yer alan ”Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ilkesi milli birlik ve beraberlik noktasında en önemli vurgulardan biridir. Atatürk’e göre milliyetçilik; dini, mezhebi dili ırkı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve hisseden herkes Türk’tür. Atatürk milliyetçiğini oluşturan temel ögeler aynı zamanda milli birliği ve beraberliği güçlendiren ögelerdir. Toplumsal dayanışmayı geliştiren milli birlik, toplumun çeşitli kesimleri arasında dengeli ve uyumlu işbirliği ve iş bölümünü oluşturur.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ile yeni kurulan devlet, çağdaş uygarlık yolunda kısa zamanda büyük bir gelişme kaydetmiştir. Türk milliyetçiliği ile siyasal, kültürel ve ülkü birliğine dayanan birliktelik tesis edilmiştir. Milli kültürün gelişmesi için dil, tarih vb. alanlarda kurumlar oluşturulmuştur. Böylece Türk dili ve tarihinin ne kadar zengin olduğu gösterilmiştir. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı dış politikada, barışçı bir hedefi öngörmüş, saldırgan ve yayılmacı amaçları reddetmiştir. Ayrıca başarıya ulaşan Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücadelesi veren milletlere örnek olmuştur.

Ulusal bağımsızlık, ülke bütünlüğü, ülkü birliği, kader birliği, milli birlik ve beraberlik, ulusal ekonomi, kültürel faaliyetler, folklorik özellikler, yabancı işletmelerin millileştirilmesi, dil, tarih, yerli malı, Kuvayimilliye, sömürgeciliğe, manda ve himayeye ve emperyalizme karşı olma Milliyetçilik ilkesi ile ilgili önemli kavramlardır.Milliyetçilik-İlkesi Milliyetçilik İlkesi Nedir Kısaca

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------