Anasayfa / Genel Kültür / Milli Güç Nedir Unsurları Nelerdir

Milli Güç Nedir Unsurları Nelerdir

Milli Güç Nedir Unsurları Nelerdir

Milli Güç: Milletin maddi ve manevi güçlerinin toplamı milli gücü oluşturmaktadır. Atatürkçü düşünce, gücünü milletimizin tarihinden alan bir değerler bütünüdür. Bu değerleri siyasi, ekonomik, askeri ve sosyokültürel güç olarak sıralayabiliriz.

Milli-Güç. Milli Güç Nedir Unsurları Nelerdir

Milli Güç Unsurları

a. Siyasi Güç: Bu hedefin esası, devletin gücünü milletten alması, siyasetin millet iradesine göre çizilmesidir. Bu sistem tüm yeniliklere açıktır ve kalıplaşmış düşünceleri reddeder. Atatürkçülük, siyaseti çağdaş usullerle yaparak devletin gücünü arttırmayı amaçlar.

b. Ekonomik Güç: Atatürkçü Düşünce Sisteminde ekonominin de milli bir nitelik göstermesi gerekir. Osmanlının yıkılışında ekonomik bozulmanın büyük bir etkisi olduğunu düşünen Atatürk, yeni kurulan bir devletin başarısı için ekonomik kalkınmanın esas olduğunu belirtmiştir. Atatürk bir konuşmasında ”İktisaden zayıf bir millet, sefaletten kurtulamaz; güçlü bir medeniyete refah ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasi felaketlerden yakasını kurtaramaz.” diyerek siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığında en önemli hedeflerden biri olduğunu belirtmiştir.

c. Askeri Güç: Türkiye coğrafi konumu nedeniyle iç ve dış tehditlere açık bir durumda olduğu için askeri güce büyük önem vermiştir. I.Dünya savaşı sonucunda Osmanlı orduları terhis edilince milli mücadele sırasında düzenli ordunun kurulması zorunluluğu doğmuştu. Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesi ve Yeni Türk Devleti’nin kurulmasıyla ordu yurt savunmasında, siyasi ve ekonomik gücün etkili olabilmesinde en önemli güvencelerden biri olmuştur. Askeri güç sayesinde Kurtuluş Savaşı kazanılmış, siyasi ve ekonomik bağımsızlığa ulaşılmıştır.

d. Sosyokültürel Güç: Sosyokültürel Güç, eğitimli, teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güçtür. Kültür yoluyla kazanılacak sosyokültürel gücün ögeleri içerisinde, insanın niteliği, yetişme düzeyi, inançları, örf ve adetleri, tarihi ve kökeni, milli birlik ve beraberlik yer alır. Bu güç yurdun gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre sanat, bilim ve diğer alanlarda gelişmeyi sağlar. Bunu akılcı hür düşünce ve müspet ilme dayanarak gerçekleşir. Atatürk ”Toplumları millet yapan, kalkındıran ve ilerleten güçler vardır; bunlar; düşünsel ve sosyal güçlerdir.” diyerek sosyokültürel gücün önemini belirtmiştir.Milli-Güç. Milli Güç Nedir Unsurları Nelerdir

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------