Anasayfa / Yaşam / Metalurji ve malzeme mühendisliği nedir ?

Metalurji ve malzeme mühendisliği nedir ?

Metalurji ve malzeme mühendisliği, çeşitli maden ve kaynaklardan metal ve alaşımlarının elde edilip ham madde haline getirilmesi ile uğraşan meslek dalıdır. Metallerin ayrıştırılıp, kullanım alanına göre tasarlanması ve zenginleştirilmesi için ortaya çıkan bir mühendisliktir. Yapılan işlemler sonucunda metal bileşenlerden plastik ve seramik elde edilmesini sağlayan bir meslektir. Metal üretimi kısmında, madenlerden çıkarılan metallerin üzerindeki artık maddelerden arındırılması sağlanır. Maden cevherinin çeşitli işlemlerle fırınlarda eritilerek, saflaştırılması sağlanır. Farklı metallerden farklı alaşımlar elde edilmesi için çalışmalar yapılır ve maden cevherlerinin yarı işlenmiş duruma getirilmesi sağlanır. Malzeme bölümünde ise, sıvı halinde olan cevherlere şekil verilmesi için kalıplara dökülür, dökülmeyenlerin tavlanması yapılır. Elde edilen alaşımların, ısı iletkenliği ve dayanıklılık gibi testlere tabi tutulması sağlanır. Metallerin istenilen ölçü ve ebatlarda olması, dayanıklılığı, hafifliği ve yumuşaklığı gibi özelliklerinin saptanması sağlanarak kalite kontrolü yapılır. Metalurji ve malzeme mühendisliği birbirinden ayrı bölümler değildir.

Metalurji ve malzeme mühendisliğinin, birçok alanda çalışma imkânı bulunmaktadır. Metalurji ve malzeme mühendisleri, savunma sanayisi, enerji altyapısı, otomobil üretimi, havacılık, boru sanayisi gibi daha pek çok alanda polimer, seramik, kompozit ve konvansiyonel özellikteki malzemelerin tasarlanıp üretilme aşamasında rol almaktadır. Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü okumak isteyenlerde olması gereken özellikler; fen bilimlerine ilgi, tasarlama ve plan yapabilme kabiliyeti, uzun süre ayakta durabilecek dayanıklılığa sahip, araştırmayı sevmek ve iş birliği içinde çalışabilmek. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin çalışma alanları fabrikalardır. Bu nedenle bu bölümü okuyacak kişinin zor fabrika şartlarına ayak uyduracak, tozlu ve gürültülü ortamlarda barınabilecek kişiler olması gerekmektedir.  Tasarım aşamasında büro da yer alabilmekte olup ancak zamanının büyük kısmını fabrikada geçirmektedir. Demir-çelik sektöründe çok tercih edilen meslek dallarından biridir. Ülkemiz üretimin hızlıca gelişip, çoğaldığı bir dönemde olduğundan metalurji ve malzeme mühendisliği çok fazla tercih edilen mühendisliklerden biri haline gelmiştir.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Felsefe Nedir?

Felsefe, hem gündelik hayatta hem de diğer disiplinlerin uygulamaları yoluyla ortaya çıkan temel soruların sistematik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------