Anasayfa / Kadir Gecesinde Neler Olmuştur

Kadir Gecesinde Neler Olmuştur

Kadir Gecesinde Neler Olmuştur

Kadir gecesi ”KURAN’ i kerimin indirildiği gecedir. 

Kadir gecesi, Dini literatürde LEYLETÜL KADIR Şeklinde kullanılır. Kadır demek şeref, güç, kuvvet, yücelik demek. KADİR ise Her şeye gücü yeten demek.

Kadir süresi, Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese süresinden sonra Mekke ‘de inmiştir. 5 (beş) ayettir. Sürede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir. Kadir süresinin türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir.

1 -İnna enzelnahü fi leyletil kadr

2 -Ve ma edrake ma leyletül kadr

3 -Leyletül kadri hayrum min elfi şehr

4 -Tenezzelül melaiketü ver ruhu fiha
bi izni rabbihim min külli emr

5 -Selamün hiye hatte matleıl fecr

Anlamı ise:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1 — Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik.

2 — Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3 — Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4 — Melekler ve Ruh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner.

5 —  Artık O, tan yeri ağarıncaya kadar bir selamettir.

Kadir-gecesi Kadir Gecesinde Neler Olmuştur

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran Alimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir.

Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi.

Bazı nakillerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahabinin Resülullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir. KAYNAK : (Buharî, “Fazlü leyleti’l-Kadr”, 4; Müslim, “Siyam”, 217; Darimi, “Savm”, 56).

Bu geceyi ibadetle ve dualarla geçirip duasında o anı yakalayanın duası kesinlikle red olmaz ve kabul görür. Buda demek oluyor ki kadir gecesi ramazan ayı içinde olduğuna ve hangi gecenin olduğu belli olmadığına göre ramazan ayını gündüz oruçla ve namazla geceleri namaz ve dualarla geçirmek gerekir. Ki gecenin feyzine nail olabilelim.

 

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Bebek ve Çocukları Eğlendiren Saç Kesim Hizmetleri

Stil sahibi olan anne ve babaların, çocuklarını da kendileri gibi yetiştirebilmeleri için en çok özen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------