Anasayfa / Genel Kültür / Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir Kısaca

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir Kısaca

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir Kısaca

Cumhuriyetçilik, yeni Türk Devleti’nin kurulmasına dayanak teşkil etmesi, diğer ilkelerin uygulanması açısından Atatürk ilkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. ”Halkın yönetimi” anlamına gelen Cumhuriyet kavramı genellikle halkı yönetecek devlet başkanları ve meclisin halk tarafından belli bir süre için seçilmesini, daha kapsamlı olarak da egemenliğin milletin bütününe ait olmasını ifade etmektedir.

Cumhuriyet yönetiminde idareciler belli bir süre için seçilerek iş başına gelirler. Cumhuriyet yönetimi seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara tanınması ve uygulanması ile işlemektedir. Demokrasi ile Cumhuriyet kavramları birbirini tamamlamaktadır. Çünkü demokrasi halk iradesinin egemenliğine dayanır. Cumhuriyetçilik ise cumhuriyet rejiminin benimsenmesidir. Cumhuriyetin Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olduğuna inanan Mustafa Kemal ”Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.” sözü ile bunu dile getirmiştir. Cumhuriyetçilik ilkesinden kesinlikle taviz verilmemesini isteyen Atatürk anayasamızın birinci maddesine ”Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” ikinci maddesine ”Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri” maddelerini koydurmuştur.

Türkiye’de cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kişi egemenliğine dayanan yönetim son bulmuş ve millet iradesi yönetimde hakim kılınmıştır. Herkesin yönetime katılma hakkı elde etmesiyle devlet millet bütünleşmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetle birlikte vatandaşlara yasalar önünde eşitlik getirilmiş ve devlet yönetimine katılma imkanı verilmiştir. Kadın ve erkek eşitliği sağlanmış, siyasal, ekonomik ve toplumsal alanda ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Kişi hak ve hürriyetleri güvence altına alınarak demokrasinin gelişmesi sağlanmıştır.

Seçim, seçim süresi, meclis, parlamento, demokrasi, ulusal egemenlik, ulusal irade, monarşiye karşı olma, siyasi partiler, çok seslilik gibi kavramlar cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili kavramlardır.Cumhuriyetçilik-İlkesi Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir Kısaca

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------