Anasayfa / Bilgi Nedir Türleri ve Çeşitleri Nelerdir

Bilgi Nedir Türleri ve Çeşitleri Nelerdir

bilgi Bilgi Nedir Türleri ve Çeşitleri Nelerdir

Bilgi Nedir? Tanımı

Araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen suje ve obje arasındaki ilişkiden türemiş olan her türlü malumat olarak tanımlanabilir.

Bilgi Çeşitleri

Bilgi, asla belirli bir kalıp içerisinde düşünülemez. Bilginin nasıl elde edildiği, nereden elde edildiği, ait olduğu branş ve özne nesle ilişkisi gibi birçok nedenden dolayı çeşitlilik göstermektedir.

1-) Gündelik Bilgi

Duyu organları yardımıyla dış dünyanın açıklanma şeklidir. Gündelik bilginin oluşumunda günlük yaşantımızdan edindiğimiz tecrübe ve gözlemler oldukça önemli bir yer tutar. Ayrıca gündelik bilgi belirli bir yöntem ile elde edilmiş bir bilgi değildir. Tamamen doğaçlama gelişir herşey.

2-) Teknik Bilgi

İnsanın günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla öğrendiği bilgilerdir. Genellikle günlük tecrübelerden ve bilimsel eğitim ile öğrendiğimiz bilgilerden oluşan bilgilerdir.

3-) Sanat Bilgisi

Akla ve mantığa dayalı bilimsel bir bilgi değildir. Sanat bilgisinin kaynağı duygu, coşku ve sezgilere dayanarak gelişir. Sanat ile sanatçı arasında doğaçlama bir şekilde gelişen bilgidir. Kişi burada diğer bilgi türlerinin aksine kendini ifade edebilmek için sözcükleri kullanmak yerine ses, renk ve görsellik gibi materyellerden faydalanır.

4-) Dini Bilgi

Allah tarafından Kutsal Kitaplar, Peygamberler ve Vahiy yoluyla bildirdiği bilgilerdir. Dini bilgiye kesin ve tartışmasız bir inanç ile inanılır ve asla eleştirisi yapılamaz. Dini bilgiler bu nedenle dogmatiktir ve dini bilgi olarak değilde inanç olarak tanımlanması daha doğrudur.

5-) Bilimsel Bilgi

Çeşitli araştırma, gözlem ve fikir yürütme gibi işlemlerden sonra elde edilmiş kesin bilgilerdir. Bilimsel bilgiler akla, mantığa ve matematiğe uygundur. Eleştiriye her zaman açıktır ve aksi ispatlandığı taktirde bilimsel bilgi geçerliliğini yitirmiş olur.

6-) Felsefi Bilgi

Herşeyden şüphelenme ve herşeye neden sorusunu sorma sisteminde şüphe edilemeyen en son düşünce olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Felsefi Bilgi, doğruluğu konusunda yeterli gerekçelere sahip olunan inanç veya iddia olarak ta tanımlanabilir.

Bilginin Değeri

Bilgi, tıpkı tecrübe gibi hayatta elde edilmesi en zor olanların başında gelmektedir. Çünkü kimse elindeki bilgiyi bir başkası ile paylaşmak istemez. Buna karşın, herkes bir takım ihtiyaçlarını karşılamak ve gündelik yaşamını sürdürebilmek için bazı bilgileri elde etmek zorundadır. Bu nedenle hangi bilgi olursa olsun değeri asla biçilemez. İnsanoğlu’nun bilgilere biçtiği değerler aslında onun asıl değerinden kat be kat düşüktür.

Bilgi Kelimesinin Eş Anlamlısı

Vukuf, Bilim, Malumat, Bili

Bilgi Kelimesinin İngilizcesi

Data, information, info, knowledge, instructions, notice, report, lore, word

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Bebek ve Çocukları Eğlendiren Saç Kesim Hizmetleri

Stil sahibi olan anne ve babaların, çocuklarını da kendileri gibi yetiştirebilmeleri için en çok özen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------