Anasayfa / Atomlarda Elektron Dizilişi

Atomlarda Elektron Dizilişi

Atomlarda Elektron Dağılımı Nasıl Olur

Modern atom teorisine göre orbitaller s, p, d, f gibi harflerle gösterilir. Bu orbitallerin alabilecekleri elektron sayıları da en fazla sırasıyla 2, 6, 10, 14 tanedir.

  • İlk dört katmanın alabileceği elektron sayısı en fazla 2, 8, 18, 32’dir.
  • Katman sayısı fazla ise son katmanda en fazla 8, sondan bir önceki katmanda 18’den fazla elektron bulunamaz.
  • Katman sayısı 4 veya dörtten fazla olan dizilişte, katmana düşen elektron sayıları toplamı 10 ile 21 arasında ise  o zaman  son yörüngeye 2, sondan bir önceki yörüngeye de kalanları yazarak elektron dağılımı yapılır.

Örneğin; Aşağıda atom numaraları verilen elementlerin elektron dağılımları şöyledir:

3Li: 2 . 1
9F: 2 . 7
13Al: 2 . 8 . 3
18Ar: 2 . 8 . 8
19K: 2 . 8 . 8 . 1
26Fe: 2 . 8 . 14 . 2
30Zn: 2 . 8 . 18 . 2
35Br: 2 . 8 . 18 . 7

Modern atom teorisine göre atomun çekirdeğinde pozitif yüklü protonlar ile yüksüz nötronlar, çekirdeğin etrafında ise negatif yüklü elektronlar bulunur.

Atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı atom numarasını verir. Nötr atomlarda bu değer elektron sayısına da eşittir. Buna çekirdek yükü de denir.

Atom numarası = Proton sayısı = Elektron sayısı = Çekirdek yükü

Çekirdekte bulunan proton sayısı ile nötron sayısının toplamına kütle numarası veya nükleon sayısı denir.

Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı = Nükleon sayısı

Proton, nötron ve elektron sayıları daima bir tam sayıdır. Kütle numarası ile atom numarası arasındaki fark nötron sayısını verir.

Bir elementin sembolünün sol üst köşesine kütle numarası, sol alt köşesine de atom numarası yezılır.

Atom kütlesi ise atomun çekirdek kütlesi ile elektronların kütlesinin toplamına eşittir.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Bebek ve Çocukları Eğlendiren Saç Kesim Hizmetleri

Stil sahibi olan anne ve babaların, çocuklarını da kendileri gibi yetiştirebilmeleri için en çok özen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------