Anasayfa / Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri

Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri

Evrendeki varlıklar belli bir ölçüye göre yaratılmıştır ve her olay neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle evrende mükemmel bir düzen vardır. Güneş, Ay, yıldızlar ve gezegenler belirli bir hızla ve bir düzen içinde kendi yörüngelerinde hareket etmektedir. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz, Güneş’in etrafında dönmesiyle de mevsimler meydana gelmektedir. Gece ve gündüz ile mevsimler düzenli olarak birbirini izlemektedir. Dünya, Güneş etrafında belirli bir hızla dönmektedir.

Doğada her mevsim ayrı bir güzellik ortaya çıkarmaktadır. Dağlar, denizler, ormanlar, nehirler, göller, çiçekler, bitkiler, hayvanlar bir bütün oluşturmakta ve insanoğlu bu işsiz güzelliğe hayran kalmaktadır. Acaba bütün bu güzellikler nasıl meydana gelmiştir? Dünya, Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızlar kendiliğinden mi oluşmuştur? Evrendeki mükemmel düzenin tesadüfen meydana gelmiş olması mümkün müdür?

Evrende hiçbir şey kendiliğinden yada tesadüfen meydana gelmemektedir. Öyleyse uçsuz bucaksız bu evreni yaratan, evrendeki mükemmel düzeni sağlayıp devam ettiren biri olmalıdır. O da canlı ve cansız tüm varlıkları yoktan yaratan Yüce Allah’tır. Bununla ilgili olarak kutsal kitabımız Kuran’da yer alan ayet meallerinden biri şöyledir: ”O; geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” Başka bir ayet meali ise şu şekildedir: ”Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”

Kuran-ı Kerim’in pek çok ayetinde insanın dikkati evrendeki düzene çekilmektedir. Böylece insana Allah’ın varlığı ve birliği kavratılmak istenmektedir. Ayrıca kutsal kitabımız Kuran’da Allah’ın birliği üzerinde de durulmaktadır. Örneğin, İhlas suresinde bu konuyla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: ”De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

İslam alimleri, Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili çeşitli delilleri ileri sürmüşlerdir. İmkan, nizam, temanu ve hudus delili bunlardan başlıcalarıdır.

İmkan delili: Evren ve içindeki tüm varlıkları sonradan yaratılmıştır. Sonradan meydana gelen her şey mümkündür. Yani bunların varlığı zorunlu değildir. Öyleyse sonradan yaratılan varlıkları var eden ve varlığı zorunlu olan biri olması gerekir. O da Allah’tır.

Nizam delili: Evrende mükemmel bir düzen ve uyum vardır. Bu durumun kendiliğinden yada tesadüfen meydana gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bu eşsiz düzeni sağlayan yüce bir yaratıcı olması gerekir. O da Allah’tır.

Temanu delili: Bu delile göre birden çok ilah olsaydı evrendi düzen bozulurdu. Çünkü tanrılardan biri, bir şeyin olmasını isterken diğeri olmamasını isteyebilirdi. Böylece onlar arasında anlaşmazlık ve çekişme ortaya çıkardı.

Hudus delili: Evrendeki tüm varlıklar sonradan meydana gelmiştir. Sonradan meydana gelen her şeyin bir yaratıcısı olması gerekir. O da Allah’tır. Allah dışında hiçbir varlık ezeli değildir. Ezeli ve ebedi olan sadece Yüce Allah’tır.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Bebek ve Çocukları Eğlendiren Saç Kesim Hizmetleri

Stil sahibi olan anne ve babaların, çocuklarını da kendileri gibi yetiştirebilmeleri için en çok özen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------