Anasayfa / 31 Mart Olayı Nedir Kısaca

31 Mart Olayı Nedir Kısaca

31 Mart Olayı Nedir Kısaca

Meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesiyle Kanunuesasi yeniden yürürlüğe girdi. Osmanlı siyasi tarihinde önemli gelişmeler meydana geldi. Türk tarihinde ilk kez birçok partinin yer aldığı bir meclis açıldı. Bu partiler arasında en güçlü olanı İttihat ve Terakki Cemiyeti idi. Bu durum İttihat ve Terakki Cemiyeti ile diğer partiler özellikle de Ahrar Partisi arasında anlaşmazlıklar yaşanmasına neden oldu. Diğer yandan meşrutiyet karşıtı bazı gazeteler İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine çok ağır eleştiriler yapmaya başladılar. Balkanlardaki bunalımın sona erdirilmemesinden onları sorumlu tuttular. 8 Nisan 1909’da Serbesti gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Bunun üzerine meşrutiyete karşı olanlar çeşitli gösterilerde bulundular, olaya İttihat ve Terakki Cemiyetinin daha önceden Rumeli’den getirdiği ”Avcı Taburları” içerisindeki bazı disiplinsiz grupların karışmasıyla isyan büyüdü. İsyancıların bazıları Meclisi basarken bazıları da genç subayları, gazetecileri ve meşrutiyet yanlılarını öldürmeye başladı (13 Nisan 1909) (Rumi takvime göre 31 Mart).

İsyan, Selanik’te duyulunca İttihat ve Terakki Cemiyeti harekete geçti. ”Hareket Ordusu”nu İstanbul’a gönderdi. Mustafa Kemal Paşa, kurmay başkanı olarak ordunun İstanbul’a sevk edilmesini sağladı. İsyan kısa sürede bastırıldı. Suçlular yargılanarak cezalandırıldı. İsyanda parmağı olduğu gerekçesiyle II. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine V.Mehmet Reşat padişah ilan edildi. Gerek meşrutiyetin ilanı gerekse 31 Mart Olayı dış siyaseti olumsuz yönde etkiledi. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu bu karışıklıklardan faydalanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya-Macaristan, Berlin Anlaşması şartlarına uymayarak Bosna  Hersek’i kendi topraklarına kattığını duyurdu. Yunanistan ise Osmanlı Devleti ile yaptığı İstanbul Antlaşması’nı bozarak Girit’i savaş yapmadan ele geçirdi.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Bebek ve Çocukları Eğlendiren Saç Kesim Hizmetleri

Stil sahibi olan anne ve babaların, çocuklarını da kendileri gibi yetiştirebilmeleri için en çok özen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------