Yeraltı Suları ve Kaynaklar Konu Anlatımı

  0
  1

  Yeraltı Suları ve Kaynaklar Konu Anlatımı

  Yağmur ve kar sularının oluşturduğu yer üstü sularının, geçirimli tabakalardan sızarak geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle oluşan sulara yer altı suları denir. Yer altı sularının başlıca beslenme kaynağı yağışlardır.

  Suların yer altına sızma miktarını eğim, kayaçların gözeneklilik ve geçirimlilik derecesi, bitki örtüsü ve buharlaşma miktarı etkiler. Yağışın fazla, arazinin geçirimli olduğu bölgeler, yer altı suyu yönünden zengindir. Yer altı sularının biriktirdiği alana akifer denir.

  • Kaynaklar

  Kaynak, yer altı sularının doğal olarak kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerdir. Kaynakların oluşabilmesi için yeryüzeyinin suyun bulunduğu tabakayı herhangi bir yerden kesmesi gerekir.

  Kaynaklar;
  1. akifer özelliğine,
  2. oluşum şekline (karstik, fay, gayzer vb.)
  3. bulunduğu yere (yamaç, vadi tabanı. vb.)
  4. rejimine (düzenli, düzensiz)
  5. su sıcaklığına (soğuk su kaynakları, sıcak su kaynakları)
  6.suyun kimyasal özelliğine (tatlı, acı, tuzlu, kireçli) göre çeşitli gruplara ayrılarak incelenir.

  yeraltı suları

  HENÜZ YORUM YOK

  CEVAP VER