Türklerin Müslüman Olmasını Kolaylaştıran Etkenler Nelerdir

  0
  8

  Türklerin Müslüman Olmasını Kolaylaştıran Ögeler Etkenler Nelerdir Maddeler Halinde

  • İslamiyet’teki Ahiret inancının Türklerde de bulunması
  • Abbasilerin hoşgörülü politikası
  • Gök Tanrı inancıyla İslamiyet arasında benzerliklerin olması
  • Tanrı ve ataları adına kurbanlar kesilmesi
  • Ahlak anlayışında hırsızlık, yalancılık, haksızlık ve zulmün cezalandırılması; iffet ve namus konusuna önem verilmesi
  • Temizliğe önem verilerek evlerde ”Çumuşluk” adı ile yıkanma yerleri ve tuvaletler yapılması
  • Cihangirlik anlayışının (fetih politikasına benzer) bulunması

  Türkler İslamiyet’in geniş alanlara yayılmasını sağlayarak, İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişler ve İslam dünyasını Haçlı ve Moğol saldırılarına karşı korumuşlardır.

  Not: Türklerin İslam Devleti’ndeki ilk hizmetleri Abbasiler dönemindedir. Abbasi Devleti’nde saray muhafızlığı, askeri komutanlıklar ve iç isyanların bastırılması görevlerini Türkler yapmış ve hizmetlerine karşılık Abbasiler, Türkler için Semerra şehrini inşa etmişlerdir.

  türklerin müslüman oluşu

  HENÜZ YORUM YOK

  CEVAP VER