Başlangıç » Tımar Sisteminde Toprağı İşleyen Çiftçinin Hakları Ve Yükümlülükleri Nelerdir
Sponsor Bağlantılar

Tımar Sisteminde Toprağı İşleyen Çiftçinin Hakları Ve Yükümlülükleri Nelerdir

12 Ocak 2016 Leave a comment

Sponsor Bağlantılar

Tımar Sisteminde Toprağı İşleyen Çiftçinin Hakları Ve Yükümlülükleri Nelerdir

Tımar sisteminde toprağı işleyen çiftçinin hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Tımar sisteminde, çiftçiler devletten toprak kiralayarak o toprağı işler ve bu sayede geçimlerini sağlarlardı. Kendilerini toprak verilen kişilerden keyfi olarak o toprakların geri alınması söz konusu değildir.

Kendilerine tımar tahsis edilen kişiler, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece kendilerine tahsis edilen arazileri sürekli olarak kullanma hakkına sahip olurlar. Kişinin vefat etmesi durumunda ise söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde topraklar çocukları tarafından kullanılabilir.

Tımar sahibi olan kişiler, aynı zamanda o bölgenin yöneticileri konumundaydılar. Çiftçilerin kendilerine tahsis edilen tımar sayesinde elde ettikleri gelir ve kira sayesinde asker yetiştirilirdi. Yetiştirilen askerler, bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevliydiler. Ayrıca toprağın işlenip işlenmediğini denetlemek, vergileri toplamak ve güvenliğini sağlamak bu askerlerin göreviydi. Savaş döneminde ise bu askerler orduya katılarak savaşa giderlerdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.