Anasayfa / Tarih Nedir

Tarih Nedir

Tarih Nedir Kısaca Tanımı

Tarih Nedir

Geçmişte yaşanmış olaylara ait bilgilerin araştırılması, toplanması, analiz edilmesi ve sunulması işlemlerini gerçekleştiren bilim dalıdır. Tarihi bilgi, geçmişte yaşanan olaylar hakkında elde edilen tüm bilgilerin, olayın yaşandığı dönemin şartları göz önünde bulundurularak, mümkün olduğu kadar nesnel bir şekilde sunulması ile oluşmaktadır.

Geçmişte yaşanan olayların tekrar yaşanabilmesi ve prova edilebilmesi gibi bir olasılık olmadığından dolayı tarih biliminde, diğer bilim dallarında olduğu gibi deney ve gözlem yapılamaz.

Kısaca tarihin tanımı; ‘’Geçmişteki insanların yaptıklarını, neden sonuç ilişkisi içerisinde, yer ve zaman belirterek belgeler ışığında incelendiği bilim dalıdır.’’

Tarihin Tasnifi Nedir Tarihin Sınıflandırılması

Tarihçiler, yaptıkları araştırmalarda birçok çeşitli kaynak kullanmaktadırlar. Tarihçilerin en temel çalışma yöntemi sınıflandırma(tasnif etmek) yöntemidir. Bu nedenle de tarih biliminin yararlandığı kaynakları belirli bir sıralamaya göre sınıflandırırlar.

Yazılı Kaynaklar

Yazılı kaynaklar, tarihçilerin en temel bilgi kaynaklarını oluşturur.

Arşiv belgeleri
Yayınlanmış resmi belgeler
Döneme ait hatıra ve eserler
Döneme ait gazete, dergi ve kitaplar

Sözlü Kaynaklar

Sözlü kaynakların, kaynağı insandır. Bunun haricinde tarihi şiirler, hikayeler, efsaneler, mitoslar, destanlar gibi eserler de sözlü kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır.

Kalıntılar

Genellikle Arkeolojik kazılar ile elde edilen tarihi eserler ve malzemelerdir. Bunlara örnek olarak taş, toprak, kemik, süs eşyaları, mağara resimleri, kabartmalar, mezarlar ve heykeller gösterilebilir.

Sesli ve Görüntülü Kaynaklar

Harita, plan, taş plak, fotoğraf gibi geçmişten günümüze kadar gelebilmiş malzemeler, tarih bilimi için oldukça önemli birer kaynak değeri taşımaktadır.

Birinci El Kaynaklar

Araştırılan döneme ait her türlü bulguya birinci el kaynak denmektedir.

İkinci El Kaynaklar

Araştırılan döneme ait bulgulardan yola çıkarak hazırlanmış eserlerdir. Genellikle yazılı ve sözlü kaynakların yeterli olmadığı durumlarda tarih çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılan eserlerdir.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

SOSYOLOJİ NEDİR?

Sosyoloji, sosyal hayatın, sosyal değişimin ve insan davranışının toplumsal nedenleri ve sonuçlarının incelenmesidir. Sosyologlar, grupların, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------