Sosyal bilgiler dersi gereklidir.

Çünkü insanlar, sosyal bilgiler dersi sayesinsde gerek bir biriyle iletişimi, ülkesini ve  gerekse  geçmişten  gelen kültürü ve her türlü doğa ve siyasi gibi geçmişteki  olayları ve atalarımızın sosyal aktivitelerini sosyal bilgiler dersi sayesinde öğrenir.