Başlangıç » Saygı ve Hoşgörü İle İlgili Kompozisyon
Sponsor Bağlantılar


Saygı ve Hoşgörü İle İlgili Kompozisyon

12 Ocak 2016 Leave a comment

Sponsor Bağlantılar

Saygı ve Hoşgörü İle İlgili Kompozisyon Kısa
Saygı ve Hoşgörü Konulu Bir Kompozisyon Yazınız

Saygılı olmak, insanların birbirilerinin fikirlerine, düşüncelerine, kararlarına ve hatta kusurlarına karşı anlayışlı davranmak demektir. İnsanların bir arada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için saygı ve hoşgörü zorunlu iki kuraldır.

Dünyada binlerce hatta milyonlarca insan yaşamaktadır. Her insanın kendisine göre düşünceleri ve özellikleri vardır. Tıpkı bir elin bile beş parmağının birbirine benzememesi gibi düşünebiliriz bu durumu. İnsanların görüşleri ve hayata bakış açıları her zaman aynı olmayabilir ve genellikle de olmaz zaten. İşte tam da bu noktada saygı ve hoşgörü devreye giriyor. İnsanların görüşlerine, düşüncelerine ve kusurlarına saygı göstermeliyiz ve hoşgörü ile yaklaşmalıyız. Eğer onların görüşlerini, düşüncelerini ve kusurlarını yadırgarsak saygısızlık ve hoşgörüsüzlük yapmış oluruz.

Dinimiz İslamiyet, bu konuda oldukça hassas kurallara sahiptir. Herkesin birbirine karşı saygılı ve hoşgörülü olmasını emreder. Eğer her hoşgörü ve saygı ile birbirine yaklaşırsa, dünyada hiçbir sıkıntı kalmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.