Anasayfa / Ruh Sağlığının Korunması İçin Neler Yapılmalıdır

Ruh Sağlığının Korunması İçin Neler Yapılmalıdır

Ruh Sağlığının Korunması İçin Neler Yapılmalıdır
Ruh Sağlığının Korunması İçin Yapılması Gerekenler
Ruh Sağlığının Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir Kısaca

Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve çevresiyle uyumlu olma halidir. Beden sağlığı gibi ruh sağlığı da korunabilir. Bunda kişisel olarak yada sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla alınacak önlemler etkili olabilir.

Ruh sağlığını korumak için kişisel olarak alınması gereken önlemlerden ilki, bireyin kendisini tanıyarak kabul etmesidir. Olumlu ve olumsuz özelliklerini belirleyen birey, olumlu davranışlarını geliştirerek olumsuz davranışlarını azaltmaya çalışmalıdır.

Kişi, bireysel özelliklerini koruyarak yaşadığı toplumun gerçeklerine göre davranmalıdır. Bu yolla topluma düşünce ve davranışlarıyla katkıda bulunmalıdır.

Kişi evinde, okulda ve iş yerinde çalışarak yaşadığı toplumun ve kendisinin gelişmesine katkı sağlamalıdır. Çevresindeki farklı görüşlere karşı anlayış ve hoşgörüyle yaklaşıp onlarla iş birliği yapmalıdır.

Kişi, yaşamında sorunlar ve başarısızlıklarla karşılaştığında zorluklarla baş edebilme gücünü kendinde görmelidir. Karşısına çıkan yeni durumlara ilişkin gerçekçi değerlendirmeler yaparak uyum gösterebilmelidir.

Kişi, kendisine ayırdığı zamanı bilgi ve beceri geliştirecek yararlı uğraşlarla değerlendirmeli, bu yolla ruhsal yönden dinlenmelidir. Çünkü sağlıklı ve uzun süre yaşayabilmek için ruhen dinlenme çok önemlidir.

Ruhen sağlıklı bir birey aile yaşamında, okulda ve toplumun içinde tutarlı davranmalıdır. Nedeni belli olmayan uzun süreli kaygı ve sıkıntı hali bireyin ruh sağlığının bozulduğuna işaret eder. Günlük hayatta belli nedenlere bağlı kaygılar ve sıkıntılar yaşaması normaldir. Bu durum her zaman ruhsal bozukluk belirtisi olmayabilir. Her insanın, hayatının herhangi bir döneminde üstesinden gelemeyeceği ruhsal sorunları olabilir. Okul yaşamında karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak sağlık personeli, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve okul yöneticilerinden yardım istenebilir. Böylece sorunlar fazla büyümeden çözülebilir. Birey, toplumsal yaşamda bir görevi ve sorumluluğu olduğunu bilmeli; güçlükler karşısında yılmadan, karamsarlığa kapılmadan sorumluluklarına uygun davranışlar sergilemelidir. Bu, bireysel gelişim ve toplumsal kalkınmanın sağlanması açısından önemlidir. Birey, yeteneklerinin farkında olarak verimli uğraşlar edinmeye istekli davranmalıdır. Bu yolla edindiği başarılar kişiyi mutlu eder. Başarılı olma, ruh sağlığını korumada önemlidir.

Kişiden geleceğe yönelik hedef ve tasarıları olmalı, bunlara ulaşmaya çaba göstermelidir. Hedeflere ulaşmaya çalışırken ortaya çıkan yeni durumlara uyma esnekliği göstermeli, başarısızlıktan dolayı yılmamalıdır. Böylece birey üretken, verimli, ileriki yıllarda başarılı, mutlu, huzurlu ve ruhen sağlıklı olur.

Toplumdaki bireylerin ruh sağlığını korumak için bazı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler aşağıda açıklanmıştır.

Birincil Koruma: Bireyin ruh sağlığı bozulmadan önce yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda ruh sağlığını bozan faktörler ortaya çıkarılarak sorun çözülmeye çalışılır. Okulların rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile ilçe ve kentlerdeki rehberlik araştırma merkezleri birincil korumaya yönelik hizmet verir. Toplumun ruh sağlığının korunmasıyla ilgili olarak bireyin eğitilmesi birincil korumanın temelini oluşturur.

İkincil Koruma: Ruh sağlığı bozulan bireylerin hastalıklarının erken tanı ve tedavilerini kapsar. İkincil korumada birey ilaçla tedavi edilir ve bunun yanı sıra terapilerle sorunların nedeni saptanmaya çalışılır. Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlar ile hastahanelerin psikiyatri bölümlerine bu amaçla başvurulabilir.

Üçüncül Koruma: Tedavi edilen hastaların yeniden hastalanmalarının önlenmesi ve topluma kazandırılmasını kapsayan rehabilitasyon hizmetleridir. Bu hizmetler psikiyatri ve ruh sağlığı merkezlerinde psikolog, sosyal çalışmacı ve hekimler tarafından ekip halinde verilir.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------