Anasayfa / Romantizm Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Romantizm Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Romantizm (Coşumculuk) Nedir ve Özellikleri Nelerdir

18. yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkış, duygu, coşku ve hayale aşırı yer veren sanat akımıdır. Klasisizme tepki olarak doğan ve Victor Hugo ile birlikte büyük ün kazanan romantizm, insanın yaratma özgürlüğü önündeki her şeye karşı durur. ”En iyi kural, kuralsızlıktır.” diyen romantikler, insanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesini ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle mümkün olabileceğini savunurlar. Amaç daha özgür bir edebiyat ortamı yaratmaktır.

Romantizmin temelleri Aydınlanma Çağı’nda atılmış ve 19. yüzyılda bütün Avrupa’ya yayılmıştır.  Aydınlanma çağı olarak bilinen 18. yüzyıl, aklın egemenliğine, bilime ve deneye dayanan bir yüzyıldır. Doğa ve toplum yasaları bilimsel yöntemle incelenmiş; siyaset, din ve gelenek yeniden gözden geçirilmiştir. Toplumsal ve siyasal eşitlik, dinsel hoşgörü, düşünce özgürlüğü, birey haklarına saygı gibi konular üzerinde durulmuştur. Bütün bu eğilimler romantizmin doğuşunu hazırlamıştır.

Aydınlanma Çağı düşünürlerinden Montesqueu, Voltaire, Rousseau ve Diderot gibi düşünürlerin öncülüğünde, insanın hak ve özgürlüklerinin savaşımı verilmiştir. Toplumsal gelişmenin önündeki tüm engellere savaş açılmıştır. Fransız İhtilali bu birikimlerin sonucudur. Klasisizm akımı nasıl kuralcı, güçlü krallık rejiminin ürünüyse, romantizm de Fransız İhtilali sonrasının liberal ve özgürlükçü havasının ürünüdür. Aydınlanma Çağı’nın düşünsel, sanatsal, toplumsal ve siyasal birikimleri romantizm akımını besleyen temel kaynaklardır.

Romantizm, 18.yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkmış, 19. yüzyıl başlarında bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Ancak romantizm bir akım durumuna gelmeden önce 18. yüzyıl sonlarında onu hazırlayan ”öncü romantikler” olmuştur. Almanya’da Herder, Goethe, Schiller; İngiltere’de Scott, Lord Byron, Shelley, Keats; Fransa’da J.J. Rousseau, Lamartine, Chateaubriand akımın oluşmasına önemli katkılar sağlamıştır.

Romantizmin Özellikleri Nelerdir

 • Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmış ve klasik akımın kuralcılığını yıkmıştır.
 • Yunan ve Latin edebiyatları yerine çağdaş edebiyatlar örnek alınmış; eserlerde günlük yaşam, toplumsal sorunlar; ulusal tarih ve efsaneler, Hristiyanlık mucizeleri üzerinde durulmuştur.
 • Duygulara, tutkulara ve hayallere çok önem verilmiş; sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemeden olaylar karşısında kişisel duygu ve düşüncelerini anlatmışlardır. Bireyin kişiliği ön plana çıkarılmıştır.
 • Romantizmde ben duygusu ağır basar; şairler anlattıklarına kendi beninin damgasını vurarak anlatmıştır.
 • Toplumdaki karşıtlıklar üzerinde durulmuş, ”çatışma” kavramına önem verilmiştir. İyi-kötü, güzel-çirkin kavramlarına çokça vurgu yapılmıştır.
 • Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.
 • Klasisizm’de ihmal edilen doğa, romantizmde önem kazanmış; sanatçılar doğa görünümlerinin, yabancı ülkelerin, yerli ve yabancı yörelerin tasvirine geniş yer vermiştir.
 • Üslup kapalı ve süslüdür, şairane bir söyleyiş egemendir.
 • Dil, savruk ve kuralsızdır; anlatım olanakları genişlemiştir.
 • Birey kişilik kazandığı için roman ve hikaye, yaşam karşıtlıklarla dolu olduğu için dram, geçmişe özlem duyulduğu için anı, gezi özgürlüğü doğduğu için gezi, duygular ön plana çıktığı için lirik şiir, düşünce özgürlüğüne önem verildiği için eleştiri, makale, fıkra, deneme gibi öğretici türler önem kazanmıştır.
 • Romantizmin kurallarını Fransız yazar Victor Hugo belirlemiş ve bunları Cromwell adlı yapıtının ön sözünde açıklamıştır.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------