Anasayfa / Roman Nedir Özellikleri Nelerdir

Roman Nedir Özellikleri Nelerdir

Roman Nedir Özellikleri Nelerdir Kısaca

Roman Nedir Özellikleri Nelerdir

İnsan yaşamını çok yönlü bir bakış açısı ve düş gücüyle zaman ve mekana bağlayarak gerçeğe uygun bir biçimde anlatan yazı türüdür.

  • Ögeleri açısından romanla öykü arasında fark yoktur. Genel olarak romanlar da öyküler gibi serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur. Ancak bu ögeler romanda daha ayrıntılı biçimde yer alır. Bir ana olay ile ana olaya bağlı olaylar dizisi vardır. Bunlar zincirleme gelişir, belli olaylar çeşitli zaman dilimlerinde geçer ve değişik mekanlarda ortaya çıkar. Olay, durum, kişi, yer ve zaman ögeleri romanda geniş bir plan içinde ve derinliğine işlenir. Roman kişileri çok ayrıntılı biçimde tasvir edilir; ruh çözümlemelerine daha geniş yer verilir. Roman bu yönüyle öyküden ayrılır.
  • Romanda tipleştirme ve karakter çizimi daha geniş boyutludur. Geleneksel romanlarda, tipleşme ve karakter çizme önemli kavramlardır. Tipleştirme, geleneksel romanın başvurduğu anlatım yollarından biridir. Tipleştirmede yazar, bir roman kahramanını aşağılayan yada yücelten bir tutum sergileyebilir.
  • Romanda anlatım birinci yada üçüncü kişinin ağzından yapılabilir. Olay dizisi ve kişilikler oluştururlarken de gözleme dayalı anlatımın yanında iç konuşma, günlük tutma yada mektup gibi yöntemler kullanılabilir.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------