Anasayfa / Realizm Akımı Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Realizm Akımı Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Realizm (Gerçeklik) Akımı Nedir ve Özellikleri Nelerdir

19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak ortaya çıkmış, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, olduğu gibi yansıtmayı amaçlamış bir akımdır. Gerçekler ön plandadır. Realist sanatçılar, eserlerinde yaşamın gerçeklerini dile getirir. Günlük yaşamı ve toplum gerçeklerini ön yargısız, bilimsel bir tutumla incelemek amacı güdülmüştür.

19. yüzyılın deneysel bilimleri büyük gelişme göstermiş; bilim insan yaşamının her alanına uygulanmış ve günlük yaşam pratikleşmiştir. Aynı dönemde ortaya çıkan Auguste Comte’un pozitivizm (olguculuk) felsefesi, edebiyat alanında realizmin doğmasına zemin hazırlamıştır. Pozitivizm, doğadaki olayları bilimsel gözlem ve deneylerle açıklamaya çalışan, olay ve olguları neden-sonuç ilkesine bağlı kalarak değerlendiren bir felsefe akımıdır. Olay ve olguları gözlemleyerek onları yönelten yasaları bulma eğilimi kendini edebiyatta da göstermiş ve böylece realizm akımı doğmuştur.

Balzac, Stendhal ve Merimee gibi sanatçılar realist akımın hazırlayıcıları olmuşlardır. Akım, Fransız yazar Gustave Flaubert’in ”Madame Bovary” adlı romanının yayımlanmasıyla kesin biçimini kazanmış ve bütün Avrupa’da yaygınlaşmıştır.

Realizm Akımı Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Realizmin Özellikleri Nelerdir

  • Realist edebiyatta gözleme büyük önem verilmiştir.
  • Realizm’de gerçekler olduğu gibi yansıtılmış; sanatçılar kendi kişiliklerini gizlemiş, olaylar ve durumlar karşısında bir bilim adamı gibi davranmışlardır.
  • Realist yapıtlarda olağanüstü olay ve kişilere yer verilmemiş; günlük yaşamda görülen yada görülmesi muhtemel olan olaylar, durumlar ve kişiler anlatılmıştır.
  • Kişiliğin oluşmasında çevrenin çok etkili olduğu düşünülmüş ve çevre tasvirine büyük önem verilmiştir. İnsan, toplumsal çevresi içinde anlatılmıştır.
  • Anlatımda açıklığa, her şeyin gerçekçi bir gözle anlatılmasına önem verilmiştir.
  • Üslubun sağlam, yapmacıksız ve söz oyunlarından uzak olmasına dikkat edilmiştir.
  • Roman ve öykü alanında başarılı ürünler verilmiştir.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Nedir ?

REHBERLİK NEDİR? Rehberlik, bir koşulda, durumda, uyum veya seçimde ortada var olan problemin çözülmesinde bir …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------