Periyodik Cetvelin Genel Özellikleri Nelerdir

  0
  16

  Periyodik Cetvelin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde
  Periyodik Sistemin Genel Özellikleri Nelerdir

  • Yatay sıralara periyot denir.
  • 7 tane periyot vardır.
  • Her periyot genellikle bir alkali metalle başlar, bir soygaz ile biter.
  • Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır, ametalik özellik artar.
  • Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe atom hacmi azalır.
  • Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar.
  • Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe elektron verme eğilimi azalır, elektron alma eğilimi artar.
  • Periyot sayısı arttıkça genellikle periyotta bulunan element sayısı artar.

  Periyodik sistemde element atomları proton sayılarına göre sıralanırken benzer özellik gösteren elementler alt alta gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu yerleştirme sonucu oluşan dikey sıralara grup adı verilir.

  • Periyodik sistem 8 tane A grubu, 10 tane de B grubundan meydana gelmiştir.
  • B grubu elementlerine geçiş elementleri denir.
  • A gruplarının adları ise aşağıdaki gibidir.
   1A : Alkali metaller
   2A : Toprak alkali metaller
   3A : Toprak metaller
   4A : Karbon grubu
   5A : Azot grubu
   6A : Oksijen grubu
   7A : Halojenler
   8A : Soygaz (asal gaz)lar.
  • Aynı grupraki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
  • Değerlik elektron sayıları aynı olan elementler aynı grupta bulunurlar.
  • Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe; atom ve kütle numarası, atom hacmi artar, iyonlaşma enerjisi azalır.
  • 1A, 2A, 3A ve B grubu elementleri genellikle metal, diğerleri ise yarı meyal yada ametaldir.
  • Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özellik artar, ametalik özellik azalır.

  periyodik cetvel

  HENÜZ YORUM YOK

  CEVAP VER