Anasayfa / Parnasizm Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Parnasizm Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Parnasizm Nedir ve Özellikleri Nelerdir

Parnas sözcüğü Yunanistan’da bir dağa verilen ‘Parnassos” adından gelir. Esin perilerinin bu dağda bulunduğu, şairlerin bu bölgede yaşayıp şiirlerini yazdıkları öne sürülmüştür. Parnasizm, aynı zamanda adını Fransa’da yayımlanan La Prnasse Contemporain (Çağdaş Parnasçılık) adı eserden almıştır. Romantizme tepki olarak doğmuş olan realizmin şiirde uygulanmış biçimidir. Bir başka deyişle şiirde gerçekçiliktir.

Şairler eserlerini bireycilikten, coşkusallıktan uzak tutmuş ve biçimsel yetkinliğe, salt güzele ulaşmayı amaçlayan yapıtlar oluşturmuşlardır. Sadece şiir sanatına özgü olan bu akımın temel ilkesi ”sanat sanat içindir” biçiminde özetlenebilir. Sanatsal biçim ve içerik kaygısı ön plandadır. Parsançı şiir ”biçimciliği, biçim ustalığını amaçlayan” bir şiirdir.

Bu anlayışın öncülerinden Theophile Gautier, 1856 yılında L’ Article adlı dergide görüşlerini açıklamış ve ”Biz sanatın özerkliğine inanıyoruz. Bunun için sanat araç değil amaçtır. Bizim gözümüzde güzel olan şeyden başka şey amaçlayan sanatçı, sanatçı değildir.” diye belirtmiştir.

Parnasizmin Özellikleri Nelerdir

  • Romantizme bir tepki olarak ortaya çıkan parnasizm şiirinde, kişisel duygular yerine nesnellik öne çıkarılmıştır. Şairler, kişisel duygulanımlarını gizlemiş; doğa görünümlerine ilişkin gözlemlerini anlatmışlardır.
  • ”Sanat sanat içindir” ilkesine bağlanarak ”saf şiir” hedeflenmiştir.
  • Şiirde biçim mükemmelliğine; yani ölçü, uyak, ritm, sözcük seçimi ve dil ustalığına aşırı özen gösterilmiştir.
  • Dış dünyanın, nesnelerin betimlenmesine öncelik verilmiştir. Şiirin nesnelliğinin yanı sıra bilimsel olması savunulmuştur.
  • Şiirde felsefi görüşler, bilim ve fenle ilgili düşünceler işlenmiştir.
  • Eski Yunan – Latin kültür ve mitologyasına dönülmüş ve bunlara ilişkin ögelere geniş yer verilmiştir. Ulusal ve sosyal meselelere uzak durmuşlardır.
  • Uzak ve yabancı ülkelerin efsane ve kültürlerinden yararlanılmış, egzotik temalar işlenmiştir.

Theophile Gautier (1811 – 1872)
Leconte de Lisle (1818 – 1894)
Jose – Maria de Heredia (1842 – 1905) parnas akımının önde gelen şairleridir. Ayrıca;

Sully – Prudhomme (1839 – 1907)
Theodere de Banville (1823 – 1891)
François Coppee (1842 – 1908) gibi Fransız şairleri de bu akımın temsilcileri arasında yer alır.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

SOSYOLOJİ NEDİR?

Sosyoloji, sosyal hayatın, sosyal değişimin ve insan davranışının toplumsal nedenleri ve sonuçlarının incelenmesidir. Sosyologlar, grupların, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------