Anasayfa / Osmanlıda Taşra Yönetimi Nedir

Osmanlıda Taşra Yönetimi Nedir

Osmanlıda Taşra Yönetimi Nedir
Osmanlı Devletinde Taşra Yönetimi Nedir

Osmanlı Devleti’nde devletin merkezi dışında kalan her yere ”taşra” denirdi. Sınırların her geçen gün genişlemesi sonucunda devletin yönetilmesiyle ilgili birtakım düzenlemelere gidilmiştir. Osmanlı Devleti, ülke yönetimini kolaylaştırmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için çeşitli idari birimler oluşturdu. Osmanlı Devleti’nde taşra idaresi, aşağıdan yukarıya doğru köy, kaza, sancak ve eyalet şeklinde teşkilatlandı.

Osmanlı Devleti’nde en büyük idari birim eyaletti. Yöneticileri ”beylerbeyi” idi. Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi Kütahya, Rumeli Beylerbeyliği’nin merkezi ise Manastır şehri idi. Doğrudan merkeze bağlı olan beylerbeyleri bulundukları bölgenin idari, askeri, adli ve mali işlerinden sorumluydular.

Eyaletlerin alt birimi ise sancaklardı. Sancaklar, ”sancak beyi” tarafından idare edilirdi. Askeri ve idari görevleri vardı. Sancak beyi savaş esnasında sancağında bulunan tımarlı sipahilerle birlikte bağlı bulunduğu beylerbeyinin komutasında savaşa katılmak zorundaydı. Ayrıca bulunduğu sancağın güvenliğinden de sorumluydu.

Kazalarda yönetici sınıf olarak ”kadı” ve ”subaşılar” bulunurdu. Kadılar askeri olmayan şeri ve hukuki konulardan sorumluydu. Ayrıca kazanın belediye, adliye işlerini de yaparlardı. Kazanın güvenliğinden subaşılar sorumlu idi.

En küçük idari birim ise köydü, yöneticilerine ”kethüda” denirdi. Güvenlik işlerinden ”yiğitbaşı”, adli işlerinden ise kadı vekili olan ”naipler” sorumluydu.

Taşrada bulunan diğer görevlilerden biri de ”muhtesipler”dir. Bu görevliler çarşı ve pazar düzenlemesinden sorumluydu. ”Kapan eminleri”, büyük tartıların bulunduğu yerlerdeki hububat sebze ve meyve gibi ürünlerden alınacak vergiyi belirlerdi. ”Beytülmal emini” ise devletin haklarını korumakla görevliydi. ”Gümrük ve bac eminleri” ise ticarethane, zanaat ve ticari faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlardan vergi toplama işini yaparlardı.

Osmanlıda Taşra Yönetimi Nedir

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Romatoloji Nedir Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

ROMATOLOJİ NEDİR ? Romatoloji, vücudun bağışıklık sisteminin farklı çalışması sonucu gelişen kas ve kemiklerde meydana …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------