Anasayfa / Osmanlı İmparatorluğunda Merkez Teşkilatı

Osmanlı İmparatorluğunda Merkez Teşkilatı

Osmanlı İmparatorluğunda Merkez Teşkilatı

Osmanlı Devletinde ülkenin mutlak hakimi padişahtı. Tüm yasama, yürütme ve yargı işleri padişahta toplanmıştı. Ancak padişahın yetkileri sınırsız değildi. Padişah, şeri ve örfi hukuka göre ülkeyi yönetmek zorundaydı.

Ülke sınırları genişleyince Osmanlı Devleti, idari, askeri, hukuki ve ekonomik alanlarda düzenlemeler yaptı. Devletin merkezi başlangıçta Söğüt ve Domaniç’ti. Ancak batıya seferlerin artması ile farklı illerin başkent olması gereği duyuldu. Orhan Bey döneminde Bursa, I. Murat döneminde ise Edirne başkent oldu. Bu başkentlerde padişahın devleti yönettiği ve özel hayatını geçirdiği saraylar inşa edildi.

Osmanlı Devletinde ülke meseleleri divanda görüşülürdü. Divan, ilk kez Orhan Bey döneminde kuruldu. Padişahın en büyük yardımcısı vezirdi. Ancak ülke sınırlarının genişlemesine bağlı olarak divan teşkilatı da büyüdü, vezir sayısı artırıldı. I. Murat döneminde ise tüm vezirlerin başı anlamına gelen veziriazamlık makamı kuruldu. Kuruluş döneminde divanın vezir dışındaki üyeleri nişancı, defterdar ve kazaskerdi. Divanda her türlü konu tartışılarak karara bağlanırdı. Divan herkese açıktı. Din, dil, ırk fark göstermeksizin herkes şikayetini ve isteklerini divana iletirdi. Örneğin Yıldırım Bayezit, halkın şikayetlerini yüksek bir yere çıkarak dinler ve haksızlığa uğrayanların davalarını çözerdi.

Osmanlı Devletinin sınırlarının genişlemesiyle ülke birtakım idari birimlere ayrıldı. Kuruluş döneminde en önemli idari birim sancaklardı. Sancakların alt birimleri kaza ve köylerdi. Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti genişleyince I. Murat döneminde sancakların birleştirilmesiyle Rumeli Eyaleti (Beylerbeyliği) kuruldu. Yıldırım Bayezit döneminde ise Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Bunlar doğrudan merkeze bağlıydı. Yöneticileri, beylerbeyi sıfatıyla merkezden atanırdı. Kazaların yöneticileri olan kadılar, aynı zamanda adli işlerden de sorumlu kişilerdi.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

karinca yok etme yolları

Karıncalardan Kurtulmanın En Doğal Çözümü Nedir

İster bahçe katında oturun ister apartmanda; karıncalardan kurtulmak o kadar da basit değildir. Çünkü karıncalar …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------