Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin Sahip Olduğu Haklar Kısaca

0
7

Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir Kısaca

Osmanlı İmparatorluğu himayesi altında bulunan gayrimüslimlere tanımış olduğu din ve vicdan hürriyeti açısından en çok hak tanımış olan devlettir. Osmanlı’nın fethetmiş olduğu bölgelerdeki bazı mabedleri fetih sembolü olarak camiye çevirmesine karşın, gayrimüslimlere ait birçok mabede de dokunmamış ve gayrimüslimler için oraları tahsis etmişlerdir.

Gayrimüslimlere tahsis edilmiş olan mabedlerin işleyişi, yönetimi, gelir ve giderlerinin kontrolü gayrimüslim din adamlarının kontrolüne bırakılmıştır. Bu kapsamda gayrimüslimler dini ibadetlerini yapmakta özgür bırakılmışlardır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde zorla Müslümanlaştırma yasaktı. Gayrimüslimler her türlü hukuki meselelerini kendi din alimlerinin nezaretinde çözmekteydiler. Ayrıca çocuklarının eğitimini de kendi diledikleri gibi gerçekleştiriyorlardı.

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslimlerin sahip oldukları haklar Osmanlı Devleti tarafından koruma altına alınmıştı.

osmanli-devletinde-gayrimuslimlerin-sahip-oldugu-haklar

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER