Anasayfa / Nüfus Sayımının Önemi Nedir

Nüfus Sayımının Önemi Nedir

Nüfus Sayımının Önemi Nedir Hakkında Bilgi

Nüfusla ilgili bilgiler genelde sayımlarla toplanır. Birleşmiş Milletler herhangi bir sayım olayını, ”belirli bir zamanda, bir ülkede yada ülkenin iyi tanımlanmış bir bölgesindeki kişilere ilişkin demografik, ekonomik ve sosyal verileri toplama, birleştirme, değerlendirme, analiz etme ve yayınlama işlemlerinin tümü” olarak tanımlamaktadır. Tarihsel süreçte dünya nüfusu hızla artmış, günümüzde de artmaya devam etmektedir.

Dünya nüfusuna ilişkin sayısal bilgilerin yanında, dünya nüfusunun çeşitli niteliklerinin bilinmesi de önemlidir. Modern sayımlarda bugün nüfus miktarından başka yaş, cinsiyet, yaşam ve çalışma koşulları ile din, dil, eğitim durumu ve başka özelliklerine ait bilgiler de yer almaktadır. İlgili bürokratlar, nüfusa ait tüm verileri ekonomik kalkınma planları ile ilişkilendirirler. Örneğin, bir yerleşim biriminde yaşayan nüfusu yaş gruplarına ayırarak o yerleşim birimine yapılması planlanan sağlık ocağı, kreş, okul, hastahane gibi sosyal kurumların adedini ve kapasitesini belirlerler.

Bazı ülkelerde yapılan sayımlarda gelir kaynakları, üretim ve hizmetlere ait bilgiler de yer almaktadır. Ülkeler önceleri nüfus miktarlarının fazla olmasını güçlü olmak için önemli bir faktör olarak görmekteydiler. Ancak günümüzde nüfus miktarından çok, nüfusun niteliği üzerinde durulmaktadır. Çünkü geri kalmış ülkelerde nüfus artış oranının fazla olması birçok problemi beraberinde getirmektedir.

Gelişmiş ülkeler, nitelikli nüfus potansiyelini iyi kullanarak önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Ancak gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının az olması yada azalması ülkelerin geleceğini tehdit etmektedir.

Bazı gelişmiş ülkelerde ve 2007 yılından sonra da ülkemizde, sayım yapılmadan ”nüfus kayıt sistemi” uygulanmaktadır. Bu sistemle ülkemizdeki doğumlar, ölümler, evlenmeler, boşanmalar gibi verilerin günü gününe izlenmesi ile nüfus miktarı ve yapısı hakkında bilgi edinilebilmektedir.

Günümüzde nüfusun karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri de organize suçlardır.

Nüfus Sayımının Önemi Nedir

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

karinca yok etme yolları

Karıncalardan Kurtulmanın En Doğal Çözümü Nedir

İster bahçe katında oturun ister apartmanda; karıncalardan kurtulmak o kadar da basit değildir. Çünkü karıncalar …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------