Anasayfa / Laiklik İlkesi Nedir Kısaca

Laiklik İlkesi Nedir Kısaca

Laiklik İlkesi Nedir Kısaca

Laiklik din ve devlet işlerinin ayrılığını, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafız olmasını ifade eder. İnsanların dini gereklerini serbestçe yerine getirebilmesi ve devletin, bütün dinlere bağlı kişilerin inançlarına saygı göstermesi anlamını da taşır. Bu düşünce hoşgörü ile ifade edilir. Atatürk’ün laiklik anlayışına göre din bir vicdan meselesidir. Herkes inancında özgürdür. Hiç kimse herhangi bir dini veya mezhebi kabul etmeye zorlanamaz. Laiklik, din ve mezhep ayrımı yapmadığı için ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamada da etkili olmuştur. Laik devlette yönetim işleri, din kurallarına göre değil, demokratik yöntemlere göre yürütülür. Atatürk birçok konuşmasında devlet yönetiminde aklın, bilimin ve çağın gereklerinin rehberlik etmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönetimde yer vererek din işlerinin istismar edilmeden yürütülmesini, hurafelerin ve yanlış inançların önlenmesini öngörmüştür.

Laiklik anlayışı, çağın gereklerine göre çözüm üretmeyi ve insanların inançlarını serbestçe yaşamalarını amaçlamıştır. Din ve siyasetin birbirinden ayrı tutulması, akılcılık ve bilimsellik, bilim ve fen alanındaki çalışmalar, din vicdan, mezhep ve inanç özgürlüğü, pozitif düşünceyi ön planda tutma, skolastik düşünceye ve dogmatik düşünceye karşı olma laiklik ilkesiyle ilgilidir.

Laiklik İlkesi Nedir Kısaca

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------