Anasayfa / Kültür Şoku Nedir

Kültür Şoku Nedir

Kültür Şoku Nedir
Kültür Şoku Nedir Sosyoloji

Kültür şoku olarak adlandırılan durum bir toplumun bir kültürü terk edip başka bir kültüre geçişi esnasında karşılaşmış olduğu zorluklara, sıkıntılara, bunalımlara karşı gösterdiği tepkilerdir. Yani aslında kültür şoku denilen şey, insanların yeni bir olay ve olgu karşısında zihinlerinde meydana gelen psikolojik ve toplumsal bir şok, heyecan ve panik durumudur.

İnsanlar daha önce yaşamadıkları ve hiç alışık olmadıkları bir kültürün özellikleri karşısında ister istemez psikolojik olarak bazı olumsuzluklar karşısında etkilenmektedirler. Bu etkilenmenin ne denli şiddetli olacağı ise iki kültür arasındaki farklara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak kişinin davranışlarındaki esnekliği, farklar ve değişiklikler karşısında şokun ne denli etkili olacağı üzerinde önemli rol oynamaktadır. İnsanların yıllardır yaşamış oldukları kültürden kopup, bambaşka bir kültür ile karşı karşıya kalmaları doğal olarak eskiyi koruma isteği ve çabasını da beraberinde getirecektir. Kültürel değişme, eskiyi devam ettirme, psikolojik ve çevresel faktörler kültür şokunu hızlandırmaktadır.

Kültür Şoku Nedir

İnsanlar kendi ait oldukları kültürü bırakıp yeni kültürlere dahil olduklarında, kendi kültürlerinde yapmakta oldukları davranışları yeni ortamda sarsılır ve bu durum onları olumsuz yönde etkiler. İnsanların yeni ortama uyum sağlayabilmeleri için biraz zamana ihtiyaçları vardır. Bu zamana ‘’uyum süreci’’ adı verilmektedir. Uyum sürecinin bitmesinin ardından kişi, bulunduğu topluma ve kültüre uyum sağlamış hale gelir.

Uyum sürecinin ne kadar süre devam edeceği ve nasıl zorluklar ile karşılaşılacağı kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu durum aynı zamanda kültürler arası farklılıklara bağlı olarak ta değişkenlik gösterebilir. Daha önce yaşamış olduğu kültür ile yeni dahil olduğu kültür arasındaki farklılıklar çok olursa, kişinin buna uyum sağlama süresi de o kadar artar.

Kültür şoku bazı bireylerde 1-2 ay sürebileceği gibi bazı bireylerde ise 4-5 yıl sürebilmektedir. Bu süreç kişinin yaşına, bulunduğu ortama, nereden geldiğine, cinsiyetine, ilgi alanlarına, eğitim düzeyine vb. özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı bilim insanları genç bireylerin ve bayanların yeni kültür ortamına daha kolay bir şekilde adapte olabildiklerini ifade etmektedirler.

Kültür şoku; gözlem, endişe, kabullenme ve geri dönüş olmak üzere dört evreden meydana gelmektedir.  İlk evre olan gözlem evresi yaklaşık olarak 1 hafta sürmektedir. Bu 1 haftalık süre içerisinde birey çevresindeki insanları ve yeni ortamı gözlemlemektedir. Bu gözlemler karşısında birey heyecana kapılır. Çünkü tamamen farklı bir ortama girmiştir ve yeni şeyler öğrenmenin, yeni insanlarla tanışmanın, farklı yaşam tarzlarını gözlemlemenin heyecanını hissetmektedir. Bu heyecanın sona ermesiyle birlikte bireyde endişe duygu hissedilmeye başlar. Endişe evresinde birey pişmanlık yaşamaya başlar ve zihnindeki bir takım soruların cevabını bulmaya, bazı şeyleri sorgulamaya başlar. Bu sorular genellikle; ‘’ne işim var benim burada, neden buraya geldim, keşke gelmeseydim, geri mi dönsem’’ şeklinde olmaktadır.

Kültür Şoku Nedir

Endişe evresi, bireylerin en mutsuz oldukları evredir. Bu evrede depresyon sık görülen bir durumdur. Endişe evresinin ne kadar süre devam edeceği genellikle bireye göre değişiklik göstermesiyle birlikte 1 ila 3 ay arasında sürebilmektedir. Bu dönemde birey hem kendi kendine hemde çevresiyle mücadele haline girişir. Endişe evresinin sona ermesiyle birlikte artık kabullenme evresi başlar. Kabullenme dönemi kültür şoku evreleri arasında en uzun süre devam eden evre olarak tanımlanmaktadır. Bireyin en rahat şekilde geçirdiği evre kabullenme evresidir. Bu aşama birey artık yeni dahil olduğu çevreyi ve insanları kabullenmiş ve onlarla yaşamayı kabullenmiştir. Bu evrenin de sona ermesiyle birlikte artık geri dönüş evresi devreye girmektedir.

Geriye dönmek, bireyin kültür şokunu yeniden yaşamasına neden olabilmektedir. Çünkü birey tüm bu evreleri yeniden yaşamakla karşı karşıya kalacaktır. Eski çevresine yeniden uyum sağlamak, eski çevresini yeniden kabullenebilmek birey üzerinde yorgunluk hissi ve hatta depresyon bile yaratabilecektir.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------