Anasayfa / Kayı Boyunun Anadolu’ya Gelişi Özeti

Kayı Boyunun Anadolu’ya Gelişi Özeti

Kayı Boyunun Anadolu’ya Gelişi Özeti

Kayı Boyunun Anadolu'ya Gelişi Özeti

Kayı; sağlam, güçlü ve kuvvetli anlamına gelen bir sözcüktür. Kayı Boyu, Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyuna mensuptur. Kayılar, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra diğer Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu’ya geldiler. Kayılar önce Ahlat yöresini yurt edindiler. Türkiye Selçuklu Sultanı I.Alaattin Keykubat döneminde Ankara yakınındaki Karacadağ bölgesine yerleştirildiler.

Bu dönemde Kayı Boyu’nun başında Ertuğrul Gazi vardı. Kayılar daha sonra Bizans üzerine akınlar düzenlemek ve sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye Selçuklu Devleti tarafından Söğüt’e uc beyliği olarak yerleştirildiler. Ertuğrul Gazi kısa sürede Domaniç bölgesini ele geçirdi. Türkiye Selçuklu Devleti, ”kılıç hakkı” olarak Domaniç bölgesini Kayılara verdi. Kayılar, Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i de yaylak olarak kullanmaya başladılar. Ertuğrul Gazi’nin Bizans’a karşı yaptığı başarılı mücadele ve sınır müdafaaları sonucunda Kayılar, önemli bir uc beyliği haline geldiler. Ertuğrul Bey XIII.yüzyılın sonlarında vefat etti. Yerine oğlu Osman Gazi geçti.

Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle beyliğinin başına geçen Osman Bey, Anadolu’da Türkmen beylikleri arasındaki mücadelelere karışmayarak yönünü Bizans’a çevirdi, Bizans tekfurlarının kendi aralarında yapmış olduğu mücadelelerden faydalanarak beyliğinin topraklarını genişletmeye başladı.

Osmanlı Beyliği’nin cihat ve gazaya yönelik siyasi politikası, başta Ahi teşkilatı olmak üzere birçok Türkmen topluluğunun; alperenlerin, dervişlerin, gazilerin Osmanlı Beyliği’ni desteklemelerini sağladı. Ahi teşkilatının lideri olan Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’la evlenerek bu teşkilatın desteğini alan Osman Bey; Anadolu’ya gaza yapmak amacıyla gelen ve ”Gaziyanırum” adı verilen Türkmenlerin yanında, Anadolu’da bir kadın teşkilatlanması olan ”Bacıyanırum” kollarından da büyük destek gördü.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------