Başlangıç » Karahanlıların Özellikleri Maddeler Halinde

Karahanlıların Özellikleri Maddeler Halinde

18 Kasım 2015 Leave a comment

Sponsor Bağlantılar

Karahanlıların Özellikleri Maddeler Halinde

 • Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
 • Türk-İslam kültürünün temellerini atmış; ilk yazılı eserlerini vermişlerdir. Bunların en önemlileri;
 1. Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi)
 2. Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan-ı Lügat-it Türk (Türkçe Ansiklopedik Sözlük)
 3. Edip Ahmet Yükneki’nin yazdığı Atabetü’l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği = Ahlak kitabı)
 4. Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı Divan-ı Hikmet (İslamiyet tasavvufi anlatan kitap)tir.
 • Türk devletleri içinde ”Ribat” adıyla ilk kervansaraylar yapmışlardır.
 • Türklerde ilk medreseyi kurmuşlardır.
 • Hükümdar ailesi de halkı da tamamen Türklerden oluştuğu için Türkçeye ve Türk kültürüne büyük önem vermişlerdir. Türkçeyi hemen hemen her alanda etkili kılmaya çalışmışlardır.
 • Orta Asya Türk kültürünü Selçuklulara taşımada köprü görevi yapmışlardır.
 • Türklerde ilk düzenli posta örgütünü kurmuşlardır.
Sponsor Bağlantılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.