İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

  0
  9

  İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

  Doğu Anadolu Bölgesi’nden sonra en geniş bölgemizdir. Yukarı Sakarya, Yukarı Kızılırmak, Konya ve Orta Kızılırmak gibi bölümleri vardır.

  • Güneydoğu Anadolu hariç diğer bölgelerle komşudur. Ulaşım açısından önemli bir yerdedir.
  • İç Anadolu Bölgesi’nin fiziki yapısını etrafını çeviren dağlar ile bölge genelindeki ova ve platolar oluşturur.
  • Bölgenin kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, güneyinde Toroslar yer gelir.
  • Tuz Gölü’nün doğusunda ise güneybatı – kuzeydoğu uzantılı fay hattında Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz ve Erciyes dağları vardır. Bu dağlar volkanik kökenlidir.
  • Tuz Gölü ve çevresi kapalı havza özelliğindedir.
  • Derinliği az olan Tuz Gölü yazın kuruma noktasına gelir.
  • Yer şekillerinin sadece olduğu bölgede tarım alanları geniş, ulaşım koşulları gelişmiştir.
  • Volkanik araziden dolayı peri bacaları Ürgüp – Göreme yörelerinde oluşmuştur. Bu coğrafyada turizm gelişmiştir.
  • Bölgede yağış azlığı, bitki örtüsünün cılızlığı ve sağanak karakterli yağışlar erozyonu arttırmıştır.
  • İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en az yağış alan bölgesidir. Yağışın az olmasında bölgenin etrafının dağlarla çevrili olması etkilidir.
  • Ilıman karasal iklimin etkili olduğu bölgede kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kurak geçer en yağışlı mevsim ilkbahardır.
  • Yağış azlığı bozkırları artırmıştır. Bölge genelinde orman arazisi azdır. Ot türü bitkiler olan bozkırlar yaygındır.
  • Nüfusun en fazla olduğu ikinci bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.
  • Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir nüfusu fazla olan şehirlerdir.
  • Bölgenin kırsalında yağış azlığı toplu yerleşmeleri ortaya çıkarmıştır.
  • Marmara Bölgesi’nden sonra kentleşme oranı en yüksek olan ikinci bölgedir.
  • Bölgede yer şekillerinin sade olması tarımı olumlu etkilerken, yağış azlığı ve sulama koşullarının yeterince gelişmemiş olması tarımı olumsuz etkilemektedir.
  • Buğday, arpa, nohut, şeker pancarı, yeşil mercimek en çok yetiştirilen ürünlerdir.
  • Bölgede nadas tarımı yaygındır. Sulu alanlarda ise modern tarım yapılmaktadır.
  • Bitki örtüsünün bozkır olması küçükbaş hayvancılığı olumlu etkilemiştir. Koyun, kıl keçisi ile tiftik keçisi yetiştiriciliği bölge genelinde yaygındır.
  • Şeker fabrikalarının fazla olduğu bölgede bu fabrikaların çevresinde besi hayvancılığı da gelişmiştir. (Küspe üretiminden dolayı)
  • Kaya tuzu, lüle taşı, krom, linyit, demir bölgede çıkarılan yer altı kaynaklarıdır.
  • Bölge genelinde tarıma dayalı endüstri kuruluşları ile Kırıkkale’de petrol arıtma, Eskişehir ile Sivas’ta demir yolları ile ilgili fabrikalar; Kırşehir’de ise lastik fabrikası vardır.
  • Yukarı Sakarya en gelişmiş bölümüdür. Ankara ile Eskişehir bu bölümdedir.
  • En geri kalmış bölümü ise bölgenin en doğusunda olan tek şehri Sivas olan Yukarı Kızılırmak’tır.
  • Orta Kızılırmak’ta ise verimli volkanik arazi tarımı olumlu etkilemektedir.
  • Konya Bölümü’nde ise tahıl tarımı önemlidir.

  İç Anadolu Bölgesi

  HENÜZ YORUM YOK

  CEVAP VER