Anasayfa / İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

Doğu Anadolu Bölgesi’nden sonra en geniş bölgemizdir. Yukarı Sakarya, Yukarı Kızılırmak, Konya ve Orta Kızılırmak gibi bölümleri vardır.

 • Güneydoğu Anadolu hariç diğer bölgelerle komşudur. Ulaşım açısından önemli bir yerdedir.
 • İç Anadolu Bölgesi’nin fiziki yapısını etrafını çeviren dağlar ile bölge genelindeki ova ve platolar oluşturur.
 • Bölgenin kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, güneyinde Toroslar yer gelir.
 • Tuz Gölü’nün doğusunda ise güneybatı – kuzeydoğu uzantılı fay hattında Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz ve Erciyes dağları vardır. Bu dağlar volkanik kökenlidir.
 • Tuz Gölü ve çevresi kapalı havza özelliğindedir.
 • Derinliği az olan Tuz Gölü yazın kuruma noktasına gelir.
 • Yer şekillerinin sadece olduğu bölgede tarım alanları geniş, ulaşım koşulları gelişmiştir.
 • Volkanik araziden dolayı peri bacaları Ürgüp – Göreme yörelerinde oluşmuştur. Bu coğrafyada turizm gelişmiştir.
 • Bölgede yağış azlığı, bitki örtüsünün cılızlığı ve sağanak karakterli yağışlar erozyonu arttırmıştır.
 • İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en az yağış alan bölgesidir. Yağışın az olmasında bölgenin etrafının dağlarla çevrili olması etkilidir.
 • Ilıman karasal iklimin etkili olduğu bölgede kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kurak geçer en yağışlı mevsim ilkbahardır.
 • Yağış azlığı bozkırları artırmıştır. Bölge genelinde orman arazisi azdır. Ot türü bitkiler olan bozkırlar yaygındır.
 • Nüfusun en fazla olduğu ikinci bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.
 • Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir nüfusu fazla olan şehirlerdir.
 • Bölgenin kırsalında yağış azlığı toplu yerleşmeleri ortaya çıkarmıştır.
 • Marmara Bölgesi’nden sonra kentleşme oranı en yüksek olan ikinci bölgedir.
 • Bölgede yer şekillerinin sade olması tarımı olumlu etkilerken, yağış azlığı ve sulama koşullarının yeterince gelişmemiş olması tarımı olumsuz etkilemektedir.
 • Buğday, arpa, nohut, şeker pancarı, yeşil mercimek en çok yetiştirilen ürünlerdir.
 • Bölgede nadas tarımı yaygındır. Sulu alanlarda ise modern tarım yapılmaktadır.
 • Bitki örtüsünün bozkır olması küçükbaş hayvancılığı olumlu etkilemiştir. Koyun, kıl keçisi ile tiftik keçisi yetiştiriciliği bölge genelinde yaygındır.
 • Şeker fabrikalarının fazla olduğu bölgede bu fabrikaların çevresinde besi hayvancılığı da gelişmiştir. (Küspe üretiminden dolayı)
 • Kaya tuzu, lüle taşı, krom, linyit, demir bölgede çıkarılan yer altı kaynaklarıdır.
 • Bölge genelinde tarıma dayalı endüstri kuruluşları ile Kırıkkale’de petrol arıtma, Eskişehir ile Sivas’ta demir yolları ile ilgili fabrikalar; Kırşehir’de ise lastik fabrikası vardır.
 • Yukarı Sakarya en gelişmiş bölümüdür. Ankara ile Eskişehir bu bölümdedir.
 • En geri kalmış bölümü ise bölgenin en doğusunda olan tek şehri Sivas olan Yukarı Kızılırmak’tır.
 • Orta Kızılırmak’ta ise verimli volkanik arazi tarımı olumlu etkilemektedir.
 • Konya Bölümü’nde ise tahıl tarımı önemlidir.

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, sermaye mallarının özel şahıs veya işletmelere ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Mal ve hizmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------