Anasayfa / Halkçılık İlkesi Nedir Kısaca

Halkçılık İlkesi Nedir Kısaca

Halkçılık İlkesi Nedir Kısaca

Halk bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini o ülkenin kaderine, mutluluğunu o ülkenin mutluluğuna bağlamış olan insanların bütünüdür. Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucu olan halkçılık ilkesinin dayandığı esaslardan biri halk yönetimi veya demokrasi, diğeri ise herkesin eşit olması hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmaması, sınıf mücadelesinin olmaması ve toplumun dayanışma içinde olmasıdır. Halkçılık ilkesi gereği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes kanunlar önünde eşittir ve tüm vatandaşlar devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Gelir dağılımında vatandaşların haklarını gözeten devlet halkın refah ve mutluluğunu sağlamayı hedefler. Çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmeleri için milli gelirin adaletli bir biçimde dağıtılmasında gerekli önlemleri alır. Bu yönüyle halkçılık ilkesi birleştirici, faydacı, barışçı bir anlam ifade eder.

Halkçılık ilkesiyle milli egemenlik tam olarak tesis edilmiş böylece demokrasinin yerleşmesi sağlanmıştır. Kişi hak ve hürriyetlerinin de tam anlamıyla kullanılmasını gerekli sayan halkçılık ilkesi, bireylerin insana yakışır şekilde yaşamasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte çiftçiler, esnaflar, memurlar ve sanatkarlar gibi toplumun çeşitli kesimlerinden insanların birleşerek teşkilatlanmalarına ve bu teşkilatların kendileriyle ilgili konularda yönetimi denetlemelerine imkan vermiştir. Ayrıca halkçılık ilkesi bireyin her türlü hak arama yollarını güvence altına alarak yönetimdeki uygulamaları denetleme yollarını halka açmıştır. Halkın tamamını birbirine ihtiyaç duyan gruplar olarak kabul eden halkçılıkta, herkese mutluluk içinde birlikte çalışma bilinci verilerek toplum içinde dayanışma ve iş birliği geliştirilmiştir.

Devletin, halkın menfaatlerini koruması, eşitlik, sınıf ayrımına karşı olma ve sosyal devlet anlayışı halkçılık ilkesiyle ilgilidir.

Halkçılık İlkesi Nedir Kısaca

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

karinca yok etme yolları

Karıncalardan Kurtulmanın En Doğal Çözümü Nedir

İster bahçe katında oturun ister apartmanda; karıncalardan kurtulmak o kadar da basit değildir. Çünkü karıncalar …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------