Anasayfa / Eş Anlamlı Cümleler ve Kelimeler

Eş Anlamlı Cümleler ve Kelimeler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Cümleler ve Kelimeler Konu Anlatımı
Eş Anlamlı Kelimeler Nedir ve Örnekler

Anlam bakımından birbirine denk düşen, başka sözcüklerle aynı düşünceyi dile getiren cümlelere ”eş anlamlı” cümleler denir. Bu tür cümleler arasında öne sürülen düşünce yada dile getirilen durum bakımından tam bir anlam ve yargı bütünlüğü vardır.

Eş Anlamlı Örnek Cümleler

 • Onun son eserinde beylik düşünceler ve yıpranmış bir söylem söz konusudur.
  Yazarın son yapıtı, sırdan fikirler ve özgünlükten yoksun bir üsluptan oluşuyor.
 • Sanat, gerçeğin yazar tarafından yorumlanarak yeniden üretilmesidir.
  Sanat, gerçeğin yazara göre taze bir biçimde anlatıldığı yeni üründür.
 • Bu tür yapıtların son kullanma tarihi yoktur.
  Bu tür eserler, ölümsüz niteliklere sahiptir.

Eş Anlamlı Cümleler ve Kelimeler

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

karinca yok etme yolları

Karıncalardan Kurtulmanın En Doğal Çözümü Nedir

İster bahçe katında oturun ister apartmanda; karıncalardan kurtulmak o kadar da basit değildir. Çünkü karıncalar …

Bir Yorum

 1. abecesel: alfabetik
  acar: becerikli, cesur
  acıkmak: acmak
  açgöz: açgözlü
  ad: isim
  adet: tane
  affetme: şefaat
  ağırbaşlı: ağır, temkinli
  ahmaklık: hamakat
  akıl: us
  aksetmek: yansımak
  aktif: cevval
  ala bula: alaca
  alan: meydan
  alçakboylu: bodur
  alev: alaz
  alim: bilgin
  altın: kızıl
  amca: emmi
  anaokulu: uşak bahçesi
  anlamak: başa düşmek
  antlaşma: mukavele
  aradan kaldırmak: gidermek
  arızalanmak: sınmak
  artı: toplama işareti
  asa: baston
  asil: necabetli, soylu
  astana: eşik
  aşina: tanış
  ata baba: ata
  atlanmak: atlamak
  aya: avuç
  aydınlık: sarahat, vuzuh
  ayraç: parantez
  azarlamak: abırlamak, biabır etmek, tanlamak
  baba: büyükbaba, dede
  bağban: bahçıvan
  bağlanmak: ilişmek
  bahçıvan: bağban
  bakmayarak: rağmen
  bardak: testi
  basit: kolay
  başarı: muvaffakiyet
  başkası: öbürü
  başvezir: sadrazam
  bayakki: deminki
  bazen: kimi
  bedir: dolunay
  beleş: havayi, müfte, pulsuz
  belki: muhtemelen
  benlik: kişilik
  berk: katı, kıskıvrak, tıkız
  beyaz: ak, kır
  biçare: gariban
  bildiri: tebliğ
  bilgisizlik: cehalet
  bilye: kürecik
  biraz önce: demin
  biricik: tek
  bitaraf: çekimser, yansız
  blöf: karakorku, uydurma
  borç: kredi, ödev, ödünç, vecibe
  boşkap: tabak
  bozan: silgi
  böbür: leopar
  broşür: kitapça
  bugünlerde: geçende
  bulaşıcı: yolukucu
  bunun için: binaenaleyh
  buyruk: emir
  büyü: afsun, cadı, efsun, sihir
  caba: bundan ilave, üstelik
  calak: aşı
  canlı: diri
  celse: iclas, oturum
  cep bıçağı: çakı
  cet: ata
  cezaevi: mahpushane
  cihet: yön
  cırtlak: çığıltılı
  cummak: dalmak
  çabalamak: debelenmek
  çağrı: davet
  çalışmak: işlemek
  çapkıncı: çapulcu
  çarpmak: çırpmak
  çekidüzen: intizam, nizam
  çelişki: zıddiyet
  çepeçevre: etrafını alarak, yüzük kaşı
  çete: kuldur destesi
  çevriliş: darbe
  çığır: patika
  çıkışmak: sövmek, tanlanmak
  çıngırak: zeng, zıngırağı
  çit: çeper
  çoğalmak: artmak
  çökük: göçük
  dadı: daye
  daimî: temelli
  dal²: budak
  damat: güvey
  darbe²: çevriliş
  dayak olmak: yaslamak
  dayı: arka, havadar
  değer: kıymet
  değiştirmek: değişmek
  delalet: vasıtacılık
  delil: kanıt
  deminki: bayakki
  dengelemek: tarazlaştırmak
  dergi: mecmua
  derman: güç, takat
  desen: nakış
  dev: canavar
  devran: zaman
  dikbaş: kasıntı
  dilcek: küçük dil
  din işleri: diyanet
  dipçik: kundak
  dış işleri: haricî işler
  diye: göre, için
  doğan: kızılkuş, terlan
  doktor: hekim
  dolaşmak: gezmek
  donuk: mat
  dönemeç: viraj
  döşekçe: minder, şilte
  duman: tütsü
  durum: hal, vaziyet
  duyuru: ilan
  dümbül: dümbelek
  dürür²: kuda
  düşman: hasım
  düz yazı: nesir
  düzey: seviye
  eclaflık: zül
  edilgen: pasif
  efsane: mit
  eğitim: terbiye
  ehlileşmiş hayvan: evcil
  ekincilik: tarım, ziraat
  ekşimek: kıçkırmak, turşumak
  elçekmemek: tebelleş olma
  elmacık sümüğü: elmacık kemiği
  emin amanlık: emniyet, güvenlik
  emsal: numune, örnek
  engel: mani
  envai çeşit: nevbenev
  erik: kayısı
  esans: ıtır
  eskiden: evveller, geçmişte
  eşinmek: eşelemek
  etrafını alarak: çepçevre, çepeçevre
  evvel: önce
  eyvallah: hüdahafız
  facialı: feci
  fakat: ama, lakin
  fark: ayrım
  fayda: çıkar, yarar
  fena: kötü, pis
  fevri: hırslı
  fıkra: latife
  fırıldak: fırfıra, fırlangıç
  fit: ödeşme, razılaşma
  fukara: fakir
  galat: hata
  gamze etmek: kırıtmak
  gayrikanuni: yasa dışı
  geceleyin: gece vakti
  geçimsiz: bedreftar, yola gitmeyen
  geçmişte: eskiden
  gelme: göçmen
  gerçekten: yakinen
  geri: arka
  gezinti: seyran
  gidiş: hal hareket
  girişken: atak
  gizli: saklı
  göğermek: morarmak
  gönlünü almak: gönlünü etmek
  görümce: baldız
  göstermelik: numune, örnek
  gözde: aziz
  gözü kapalı: gözübağlı, kör körane
  gurur: kibir
  güçlü: kuvvetli
  gülle: kurşun, mermi
  günahkâr: fail, sanık
  gürültü: şamata
  güvenme: güven
  güzide: seçkin, seçme
  haberleşme: muhabere
  hahiş: rica
  hakikaten: doğrudan
  hal hareket: gidiş
  haletiruhiye: ahvaliruhiye
  ham: olmamış
  han: karvansaray
  hapsetmek: tutuklamak
  harek: sedye
  harislik: hırs
  hasım: düşman, rakip
  hasta bakıcı: tıp bacısı, tıp kardeşi
  hatip: natık
  havadis: haber
  hayal: düş
  hayli: birçok
  hekim hakkı: vizite
  henüz: hâlâ
  hezeyan: sayıklama, sersemleme
  hikâye: öykü
  hint kozu: Hindistan cevizi
  his: duygu, duyu
  hıyar: salatalık
  homurtu: mırıltı
  hoşgörü: dözüm
  huriş: katık
  huylanmak: şeklenmek, şüphelenmek
  hükümdar: padişah
  hüsran: zarar, ziyan
  iclas: celse, içtima, meclis, oturum
  içermek: ihtiva etmek
  içtima: iclas, toplantı
  idari: inzibati
  ifrat: aşırı
  ihanet: hıyanet
  ihtilaf: uyuşmazlık
  ihtiyat etmek: sakınmak
  ikna: inandırma, kandırma
  ilan: bildiriş, duyuru
  ilgeç: edat
  ilim: bilim
  ilkin: evvela
  iltihap: apse
  imha: kökünü kesme
  in: kümes
  incitmek: acıtmak, rencide etmek
  inkişaf etmek: kalkınmak
  ip ucu: delil, kelepin ucu
  ırgalanmak: yalpalamak
  irsiyet: kalıtım, veraset
  iskân: yerleştirme
  ıslık: fışkırık
  istihlakçı: tüketici
  istirahat: tatil
  işare: ima, telmih
  işkembe: içalat
  işten kaçmak: kaytarmak
  itibarsız: kalleş, kaypak
  ıtır: koku
  iyi: yakşı
  izin: müsaade, ruhsat
  jeolog: yer bilimci
  kaba: abullabut
  kabiliyet: dirayet, kapasite, yetenek
  kaçıncı: niçenci
  kadın: hatun
  kâğıt torba: kese kâğıdı
  kak: pestil
  kalite: keyfiyet, nitelik
  kama: hançer
  kanaatlendirici: tatminkâr
  kanıt: delil
  kapalı: örtülü
  kaplan: pelenk
  kara pazar: karaborsa
  karakter: ıra, mizaç
  kardeş: birader
  karıştırmak: harmanlamak, karmak
  karşılaştırma: kıyas
  kas: adele
  kasvet: gam, hüzün, keder
  katı: berk
  katlanmak: dözmek
  kavun: yemiş
  kayık: sandal
  kaynakça: kaynaklar, kitabiyat
  kazara: gözlenilmeden, tesadüfen
  kekeme: peltek
  kement: urgan
  kent: şehir
  kerhen: gönülsüz
  kesinlikle: keskinlikle, mutlak
  kevgir: sarkaç
  kifayetlenmek: yetinmek
  kimi: bazı
  kıpırdamak: kımıldamak
  kırak: kıyı
  kırmak: sındırmak
  kısmak: azaltmak
  kitabiyat: kaynakça
  kıyı: kenar, sahil
  kızılca: kızamık
  kof: içi boş, mazmunsuz
  kolye: boyunbağı
  komut vermek: emir vermek
  kontrat: bağlaşma, mukavele
  konuşmak: danışmak
  korna çalmak: sinyal vermek
  koşulma: iltihak
  kovuşturma: istintak
  kök: havuç, nesep, şişman
  kömek etmek: desteklemek
  köşk: kulübe
  kredi²: itibar
  kuldurbaşı: elebaşı
  kuraştırma: kurgu
  kurul: heyet
  kuşatan: sapan
  kutsal: mukaddes
  küçük bacı: kardeş
  külah: kalpak, papak
  küpe: sırga
  kütle: cemaat
  lağvetmek: feshetmek, ilga
  lala: daye
  leçek: başörtüsü
  levber: çapa
  lisans belgesi: diploma, şahadetname
  lüle: namlu
  maden: metal, mineral
  mahariç: gider
  mahluk: yaratık
  mahsullü: velut
  mala: macun
  manalı: manidar
  maral: ren geyiği
  maslahatçı: danışman
  matrak: gülünç
  mazmunsuz: kof
  medahil: gelir
  mekir: hile
  memnu: kadağan, yasak
  menzil: daire, konut
  merhametsiz: acımasız
  mesai: emek, iş
  mesul: sorumlu
  meşhur etmek: lanse etmek
  mevcut: var
  meyil: eğilim
  mıhça: üvendire
  milletvekili: mebus
  mırıldanmak: homurdanmak
  miyavıldamak: miyavlamak
  montaj: kurgu
  muallim: öğretmen
  muhakeme etmek: yargılamak
  muhbir: jurnalci
  muhtelif: türlü
  mukallit: taklitçi
  musahabe: mülakat
  mutlu: hoşbaht
  muzaheret: kömek, yardım
  mücre: mahfaza
  müfettiş: denetçi
  müjde: muştu
  münasebet: ilişki
  müracaat: başvuru, hitap
  müsademe: vuruşma
  müstemlekecilik: inhisar
  mütecaviz: tecavüzkâr
  nadan: cahil
  nakış: dantel, desen, motif
  namlu: lüle
  naşı: toy
  nazik yürekli: alıngan, gözü sulu
  neciplik: asalet, efendilik
  nem: ıslak, rutubet
  nesir: düzyazı
  neticelenmek: sonuçlanmak
  nida: ünlem
  nitelik: kalite
  numune: örnek
  o hâlde: demek ki
  oğurlamak: çalmak
  olanak: imkan
  olgun: değmiş, kâmil, yetişmiş
  oluşmak: teşekkül etmek
  oran: nispet, orantı, tenasüp
  ortam: vasat
  oturaklı: ağır, sabit
  oyalamak: gözletmek, kılıklamak, uzatmak
  oyuk: kovuk
  ödeşme: fit
  öğe: unsur
  ökçe: taban
  ön söz: mukaddime
  öneri: teklif
  örnek: misal, numune
  ötürü: dolayı
  özdeş: bir cür, okşar
  özerk: muhtar, muhtariyetlik
  özne: müptedi
  paket: bağlama
  pansuman: sargı, sarık
  parasız: bedava
  pataklamak: döyeçlemek
  payize kalmak: ikmale kalmak
  pekiştirme: şiddetlendirme
  peruk: suni saç
  peşkeş çekmek: peşkeş etmek
  piknik: seyir
  pirinç: düğü
  piyade: yaya, yayan
  proje: layiha
  radde: derece
  rakip: hasım
  rastgele: tesadüfen
  reddol: defol
  rencide etmek: incitmek
  rey vermek: oy vermek, ses vermek
  riya: ikiyüzlülük
  rulo: tomar
  sabık: evvelki, kabakki
  sadır: başkan
  sağlam: dinç, gürbüz, zinde
  sahil: kıyı, kumsal
  sakar: nakolay
  saklamak: alıkoymak
  salı: çarşamba akşamı
  salt: tek, yalnız
  sancak: toplu iğne
  sapan: kuşatan
  sarık: pansuman
  sathi: üstünkörü
  savurgan: bedharç
  sayman: muhasip
  seçkin: güzide
  sehven: yanlışlıkla
  sembol: remiz
  sepmek: serpmek
  seri: süratli
  ses: oy, rey, yaygara
  sevimli: babacan, yavuklu
  sıçan: fare
  sıkılmak: bunalmak
  sındırmak: kırmak
  sinirli: asabi
  sırga: küpe
  siyahe: bordro, liste
  soğukkanlı: serin kanlı
  somurtkan: karakabak
  sonuçlanmak: bitmek, neticelenmek
  soy: ırk
  soytarı: telhek
  söykemek: dayamak, yaslamak
  sözcük: kelime
  subay: zabit
  suni: yapay, yapma
  sükse: hodpesentlik
  süprüntü: zirzibil
  sürücülük vesikası: ehliyet
  şahadet parmağı: işaret parmağı
  şahsiyet: hüviyet
  şalvar: pantolon
  şapalak: şamar, tokat
  şaşmak: şaşalamak, bocalamak
  şekerleme: mürgüleme, uyuklama
  şenlik: cümbüş, şölen
  şiddetlendirme: pekiştirme
  şimdi: halen
  şişman: kök, şişko
  şube: kol
  şüphelenmek: huylanmak, işkillenmek, kuşkulanmak, pirelenmek
  tabiat: doğa, haslet, yaradılış
  tacir: iş adamı
  tahlil etmek: çözümlemek
  tahteşşuur: şuuraltı
  taklitçi: mukallit
  talancı: çapulcu
  tamam: bütün, oldu, peki
  tane: adet
  tanıştırmak: tanış etmek
  taraftar olmak: tutmak
  tartaklamak: dövmek, eziştirmek
  tasfiye: temizleme
  tatbik etmek: uygulamak
  taviz: ödün
  tazyik: basınç, baskı
  tecavüz: saldırı
  tedirgin: narahat
  tehlikeli: netameli
  teklif: öneri
  telakki: görüş
  telefon: alısün
  temas etmek: değinmek
  temelli: daimî
  ten: cilt, deri
  tenkitçi: münekkit
  terbiye vermek: eğitmek
  ters: aksi, hırçın
  tesis: kuruluş
  teşkil etmek: örgütlemek
  tez: çabuk, yarım yamalak
  tıkız: berk, muhkem
  tırpan: kerenti
  tokmak: kapı zengi
  topal: aksak
  toplu: yığın
  torun: neve
  tren: katar, şimendifer
  turfanda: faraş
  tutma: kesinti
  tuvalet: hela, wc
  tür: cins, nev, tarz
  uçarı: bozgun
  ulaşım: alaka, rabıta
  umut: ümit
  usanç: sıkıntı, üzüntü
  uşak: hizmetçi, kullukçu, nöker
  uyarı: ikaz
  uygarlık: medeniyet
  uyuklama: şekerleme
  uzak: ırak
  ücret: müzd
  ülkü: ideal
  ünlü²: sait
  üstelik: caba
  üye: aza
  vakar: temkinlilik
  varlıklı: zengin
  vatandaş: tebaa, uyruk, yurttaş
  vebal: günah
  velinimet: hami, havadar, halaskâr
  vesile: bahane, sebep
  viraj: dönemeç
  vizite: hekim hakkı
  vurmak: güllelemek, öldürmek
  yabancı: haricî
  yahut: veya
  yakışmak: yaraşmak
  yaldız: zer, zerli
  yamak: kömekçi, nöker, yardımcı
  yanılgı: sehiv, yanlış
  yansımak: aksetmek
  yapmak¹: düzeltmek
  yararsız: eğreti
  yargı: hüküm, karar
  yas: matem
  yaşam: hayat, ömür
  yatmak: uyumak
  yayınevi: neşriyat
  yazın: edebiyat
  yel: rüzgar
  yenik: mağlup
  yerleştirme: iskân
  yetinmek: kani olmak, kifayetlenmek
  yığışmak: üşüşmek
  yine: gene, tekrar
  yok etmek: kavurmak
  yolagitmez: huysuz
  yozlaşmak: bozulmak
  yöre: etraf
  yurttaş: vatandaş
  yüksekokul: ali mektep
  yürümek: hareket etmek
  yüzsüz: vicdansız
  zahiren: şeklen
  zampara: avratbaz
  zarar: hasar, hüsran, zayiat, ziyan
  zaten: doğrusu, esasen
  zeng sesi: zil
  zevk: beğeni
  zindan: örs
  zırlamak: zırıldamak
  ziyalı: aydın, münevver
  zül: alçaklık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------