Başlangıç » Divanı Hümayun Nedir Kısaca
Sponsor Bağlantılar

Divanı Hümayun Nedir Kısaca

6 Aralık 2015 Leave a comment

Sponsor Bağlantılar

Divanı Hümayun Nedir Kısaca

avrupali_sefir

Padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere toplanan divana ”Divanıhümayun” adı verilirdi. Divan, Orhan Bey, döneminden Fatih’in ilk devirlerine kadar her gün toplandı. XVI. yüzyıldan itibaren ise divan toplantıları haftada dört güne indi, bunun iki günü de arz günü olarak kabul edildi. Hükümdar nerede bulunursa divan da orada kurulurdu. Fatih’e kadar divana hükümdarlar başkanlık ettiler. Fatih’ten sonra divana veziriazamlar başkanlık etti. Padişah ise divan toplantılarını divanın üst tarafında bulunan kafes arkasından dinlerdi, dolayısıyla toplantıları devamlı kontrol altında tutma olanağına sahipti.

Osmanlı divanı, bugünkü anlamda Bakanlar Kurulu, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi gibi devlet kurumlarının görevlerini yerine getiren bir meclisti. Burada alınan kararlar, Osmanlı hukuk sistemi gereğince kanun sayılırdı. Divan hangi din ve millete mensup olursa olsun hangi meslek ve tabakada bulunursa bulunsun kadın erkek herkese açıktı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.