Dik Koordinat Sistemi Konu Anlatımı

  1
  15

  Dik Koordinat Sistemi Konu Anlatımı
  Dik Koordinat Sistemi Nedir

  Düzlemdeki bir noktanın yerini belirtmek için, dik kesişen, yatay ve dik iki tane sayı doğrusu alınır.

  Yatay alınan sayı doğrusuna x (apsis) ekseni ve dikey olarak alınan sayı doğrusuna da y (ordinat) ekseni denir.

  Birbirine dik olan bu iki sayı doğrusunun oluşturduğu düzleme de dik koordinat düzlemi ve bu doğruların kesiştiği noktaya da başlangıç noktası (orjin) denir.

  Bir noktanın yeri belirtilirken önce x değeri, sonra y değeri yazılır.

  Yani (x, y) biçiminde yazılır.

  x => apsis
  y => ordinat

  • x-eksenine apsis ekseni denir. Deklemi y = 0 dır.

  Yani x-ekseni üzerindeki noktalarda y = 0 olduğundan x-ekseni üzerindeki noktaların koordinatları P(x, 0) biçiminde yazılır.

  •  y-eksenine ordinat ekseni denir. denklemi x=0 dır.

  Yani y-ekseni üzerindeki noktalarda x=0 olduğundan y-ekseni üzerindeki noktalar K(0, y) biçiminde yazılır.

  • P(x, y) noktasında x reel sayısına P noktasının apsisi, y reel sayısına da P noktasının ordinatı denir.

  x ile y sayılarının her ikisine de birden P noktasının koordinatları denir.