Anasayfa / Askeri İdari Yargı Nedir

Askeri İdari Yargı Nedir

Askeri İdari Yargı Nedir

Askeri idari yargı, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan yargı koludur. Askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ise, ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.

Askeri idari yargı tek derece olup, bu yargı kolunda görevli mahkeme Askeri Yüksek İdare Mahkemesidir. Buna göre, asker kişileri ilgilendiren idari işlem ve eylemlerin yetki, sebep, şekil, konu veya maksat yönünden hukuka aykırı olması sebebiyle menfaatleri ihlal edilenlerin açacakları iptal veya tam yargı davaları, doğrudan doğruya ve kesin olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde karara bağlanır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin organları; daireler, daireler kurulu, başkanlar kurulu, yüksek disiplin kurulu ve genel kuruldur. Mahkemenin üyeleri, iki yılını doldurmuş kurmay yarbaylar, albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay subaylar ve en az yarbay rütbesindeki birinci sınıf askeri hakimler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, en az iki daireden oluşur. İş yoğunluğuna göre Genel Kurulun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca daire sayısı üçe yükseltilebileceği gibi, aynı usulle ikiye de indirilebilir. Her daire, bir başkan ile altı üyeden oluşur. Üyelerden dördü askeri hakim, ikisi ise kurmay subaydır. Bununla birlikte, dairelerde çoğunluk askeri hakim sınıfından olmak üzere görüşme sayısı beştir. Karara katılan beş hakimin (daire başkanı dahil) üçü askeri hakim, diğer ikisi ise kurmay subaydır. Kararlar oyçokluğu ile verilir.

Hakkında Budulgan

Tavsiye Ettiklerimiz

karinca yok etme yolları

Karıncalardan Kurtulmanın En Doğal Çözümü Nedir

İster bahçe katında oturun ister apartmanda; karıncalardan kurtulmak o kadar da basit değildir. Çünkü karıncalar …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

-------------------------------------- ------- ------